Borland lanserer .Net utviklingsmiljø

Med .Net-utviklingsmiljøet SideWinder regner Borland med å få solid fotfeste i begge leirene .Net og Java.

Med .Net-utviklingsmiljøet SideWinder regner Borland med å få solid fotfeste i begge leirene .Net og Java.

Borland har definert et stort mål: Selskapet ønsker å levere et verktøy som er i stand til å støtte opp om applikasjonsutviklingen i bedriftsmiljø gjennom alle stadier fra kravspesifisering til fordeling og vedlikehold.

– Vi snakker om et virkelig integrert verktøy som dessuten skal slå fast at Borland er IT-verdenens "Sveits", sier Norden-sjef Mika Alapiessa i samtale med digi.no. – For oss er ikke Java og .Net et "enten/eller" men et "både/og". Bedrifter må i dag bruke ulike verktøy på disse stadiene. Det er mange verktøy å velge mellom. Men de integrerer ikke godt nok seg i mellom, og de løser ikke problemer knyttet til motsetninger mellom design og arkitektur, eller når man har nådd testfasen og skal sjekke at prototypen faktisk svarer til kravspesifikasjonen. Mye av dette handler om informasjon som ikke flyter fra det ene utviklingsstadiet til det neste. Vi fjerner hindringene mot denne flyten.

Det nye Borland-verktøyet skal appellere til alle uansett om de sverger til IBM, BEA eller .Net.Alapiessa mener det er et stort trykk på både Java og .Net, og at de 3 millioner utviklerne – hvorav 1,8 millioner registrert i Borland Developer Network – gjenspeiler forhåpningene i det internasjonale utviklermiljøet til stadig mer integrerende verktøy.

Norden-sjefen nevner fire viktige oppkjøp fra 2002.

  • VMGEAR, også kjent som Redline Software, med sin OptimzeIt Suite, en serie verktøy for å kontrollere ytelse og kvalitet i Java-applikasjoner, kjøpt i januar 2002.

  • Det svenske selskapet BoldSoft MDE Aktiebolag, med teknologi innen akselerert og samarbeidende programvareutvikling, særlig rettet mot .Net-rammeverket. Oppkjøpet fra oktober 2002 beskrives som en milepæl i Borlands posisjonering som uavhengig leverandør av .Net-verktøy. BoldSoft tar utgangspunkt i en helhetlig forretningsmodell, avbilder modellen til en database, og avleder applikasjonene derfra.
  • Oppkjøpet av Starbase ble fullført tidlig i januar i år, og ga Borland et verktøy for å styre programvarekonfigurasjon, samt kompetanse og 4200 kunder.
  • Overtakelsen av TogetherSoft ble fullført i midten av januar og kostet Borland 185 millioner dollar i aksjer og kontanter. Det er et modelleringsverktøy som var i ferd med å befeste seg som respektabel utfordrer til Rational Software som IBM overtok i desember for 2,1 milliarder dollar. I likhet med Rational, tilbyr TogetherSoft et plattformuavhengig utviklings- og modelleringsmiljø for blant annet Java, C++, Visual Basic, Visual Basic for .Net og Microsofts nye språk Visual C#.

    Les også:

– Etter disse oppkjøpene er de fleste analytikerne enige om at det bare er tre aktører innen markedet for utviklingsverktøy for store bedriftsmiljøer, mener Alapiessa. – Det er Microsoft, IBM og Borland. Den eneste virkelig uavhengige aktøren er Borland. Og vi skal bygge bro over plattformene, i stedet for å låse kunden fast til ett bestemt valg.

Han viser til en uttalelse fra Meta Group som nok vil bli en gjenganger i Borlands markedsføring de kommende månedene: "Vi forventer at Borland vil bruke sine ressurser og sin ekspertise til å lage rammeverk og produkter for å forenkle integrasjonen av .Net og Java-komponenter, og bygge en robust tjenesteorientert infrastruktur. Organisasjoner som i dag vurderer blandet bruk av .Net og Java bør se nøye på Borlands produktlinje."

Det første integrerte Borland-verktøyet som realiseres etter den uttrykte visjonen er SideWinder, et utviklingsverktøy for .Net-plattformen som tar seg av alle stadier i applikasjonsutviklingen, utover den grunnleggende funksjonaliteten som tilbys i Microsoft Visual Studio.Net, det vil si også design, modellering, testing og utlegging, sammen med hjelpemidler for bedre kommunikasjon utviklerne i mellom. En beta av SideWinder er tilgjengelig for registrerte utviklere. Den endelige utgaven loves klar til sommeren – med støtte til blant annet C# og Visual Basic.Net, og med evnen til å operere mot eldre Windows-systemer, Java og J2EE, Corba, og andre databaser enn SQL Server og Oracle.

Til toppen