Borland-verktøy for optimal programvareleveranse

Borland leverer sin første integrerte plattform for å optimere programvareleveranser.

Borland leverer sin første integrerte plattform for å optimere programvareleveranser.

Borland lanserer et nytt produkt kalt Borland Core SDP (Software Delivery Platform).

Det beskrives som i en pressemelding som en «integrert, rollebasert programleveranse plattform». Hensikten er å «øke en organisasjons synlighet og kontrollen over alle faser ved programleveranseprosessen».

Core SDP omfatter et ALM-miljø (Application Lifecycle Management) med integrerte verktøy optimert for samspill på tvers av jobbfunksjoner og roller. Det er tidligere kjent under kodenavnet «Project Themis».

Produktet beskrives videre som «en samhandlingsarkitektur for mer effektiv og forutsigbar programvareutvikling», med et «tilpasset arbeidsmiljø for analytikere, arkitekter, utviklere og testere».

Dette kaller Borland for rollebasert utvikling. Core SDP godtar også andre roller enn dem som er nevnt, fordi det «implementerer en rollebasert arkitektur som grunnlaget for prosessen omkring programvareleveranse».

Dette forklares slik: «Systemet gir hver rolle innenfor applikasjonens livssyklus integrerte verktøy for å maksimere individuelle bidrag og styrke arbeidsflyten på tvers av jobbfunksjoner. Med dette rammeverket på plass kan organisasjoner realisere vesentlig bedre synlighet og kontroll over hele utviklingssyklusen, og proaktivt håndtere faren for programvaresvikt, især under arbeid med offshore- og distribuerte utviklingsmiljøer.»

Borland Core SDP integrerer teknologi fra andre av Borlands ALM-produkter, som Caliber, Together, JBuilder, StarTeam og Optimizeit.

Borland Core SDP støtter nettverkslisensiering, og omfatter utplasseringsautomasjon på klientsiden via et lisensdistribusjonsverktøy. Plattformen byr på storskala utplasserings- og administrasjonsfunksjoner inkludert enhetlig installasjon og utrulling, enhetlig lisensiering, bruksrapportering og støtte for virksomhetsomfattende distribusjonssystemer.

Borland Core SDP vil bli tilgjengelig for de første kundeleveransene mot slutten av første kvartal i år.

Til toppen