Børs går på børs

En av Europas største børser lar seg børsnotere for å stå bedre rustet til den tiltagende konkurransen mellom børsene.

En av Europas største børser lar seg børsnotere for å stå bedre rustet til den tiltagende konkurransen mellom børsene.

Aksjonærene i Deutsche Börse har endelig bestemt at de skal børsnoteres den 5. februar. I forbindelse med børsnoteringen vil selskapet foreta et spredningssalg slik at omtrent 30 prosent av aksjene vil være fritt omsettelige. Ifølge analytikere som den tyske avisen Handelsblatt har kontaktet, er det ventet at spredningssalget vil innbringe omtrent åtte milliarder kroner i frisk kapital.

Det er ventet at Deutsche Börse vil være mer aktiv på oppkjøpsfronten etter kapitaltilførselen. Sjefen, Werner Seifert, sier at en av årsakene til å være børsnotert er å være bedre rustet for den tiltagende konkurransen i Europa.

Selskapet skal noteres på hovedlisten i Frankfurt, ikke på Neuer Markt. Emisjonen i forbindelse med børsintroduksjonen skjer til omlag 300 euro.

Til toppen