Børs ruster seg til oppkjøp

Deutsche Börse går på børs i løpet av første halvår 2001, og planlegger samtidig en emisjon for oppkjøp.

Børsverdenen er i stadig forandring. OM Gruppen har i høst gitt flere fiendtlige bud på europas største børs, London Stock Exchange (LSE), men budet fikk meget liten oppslutning blant aksjonærene i LSE.

Handelsblatt.de skriver i dag at Deutsche Börse satser på en børsnotering i løpet av første halvår til neste år. Sammen med børsnoteringen planlegger de en spredningssalg med emisjon for å sikre bredt eierskap. Handelsblatt skriver at pengene blant annet skal brukes til oppkjøp.

Etter at OM-Gruppens bud på LSE gikk i vasken, har både Deutsche Börse og OM-Gruppen innrømmet at de har vært i samtaler for å diskutere flere former for samarbeid. Samtidig sitter giganten Nasdaq og vurderer neste trekk, og vi har neppe sett det siste budet på en børs i Europa.

Til toppen