Børsen torsdag: Ny nedgang for IT

IT-selskapene falt kraftig på Oslo Børs torsdag på dårlige utenlanske nyheter. Norman ble børsvinner igjen.

IT-selskapene falt kraftig på Oslo Børs torsdag på dårlige utenlanske nyheter. Norman ble børsvinner igjen.

Onsdagens bevegelser blant IT-selskapene, gjentok seg i store trekk torsdag. I likhet med onsdag var utviklingen i de utenlanske markedene en sterk faktor. Etterslep etter Greenpans uttalelse onsdag preget første del av dagen, mens slutten av dagen var preget av en oppjustering av renten fra tyske Bundesbank.

Mens totalindeksen falt med beskjedne 4 poeng, viste IT-indeksen nok en gang sin sterke volalitet overfor slike nyheter og falt med 16,6 punkter til 1294,21.

I likhet med onsdag, ble Norman Data Defense børsvinner med en oppgang på 8,74 prosent til 57 kroner. Umiddelbart kan det virke som om dette skyldes dagens artikkel i Finansavisen der selskapets verdi anslås til 90 kroner per aksje, men en analytiker digi.no snakket med er ikke enig i dette.

- Man skal ikke legge for stor vekt på slike uttalelser fra enkeltpersoner. Det tror jeg heller ikke markedet har gjort, sier analytikeren.

- Flommen av gode selskapsspesifikke nyheter den siste tiden er nok den viktigste grunnen til oppgangen idag, sier han.

På tapersiden finner vi Nordic VLSI og listetopp-gjengangeren Opticom. Selskapene falt med henholdsvis 4,76 og 4,61 prosent torsdag, uten at det har fremkommet noen spesifikke nyheter rundt selskapene.

- Spesielt for Opticom er nok dette et utsalg av den generelle markedstrenden, sier den samme analytikeren som ikke tillegger variasjonenen noen særlig vekt.

Aktiviteten på Oslo børs var generelt høy idag, og totalt ble det omsatt aksjer og grunnfondsbevis for 1,673 millarder kroner.

Til toppen