Børsen vil ha flere Internett-spekulanter

Oslo Børs reduserer prisene på sanntids-kursinformasjon dramatisk, noe som gjør det mer attraktivt for privatinvestorer å investere i aksjer over Internett.

Oslo Børs reduserer prisene på sanntids-kursinformasjon dramatisk, noe som gjør det mer attraktivt for privatinvestorer å investere i aksjer over Internett.

I USA har handler store gruppe privatmennesker aksjer, noe som har bidratt med mye kapital til oppstartsselskaper og raske kursutviklinger, kanskje for mye mener enkelte. Her i Norge sliter Børsen med de omvendte - investorene handler for sjeldent og for lite. Når Norge i tillegg er et lite land, mener mange selskaper at det er vanskelig å hente inn penger i Norge.

Dette er hovedårsaken til at Oslo Børs nå skal innlede et samarbeid med børsene i Stockholm og København. For å øke omløpshastigheten, har derfor Børsen bestemt seg for å stimulere private investorer. Dette gjør de ved å kutte avgiften på sanntids-informasjon til privatinvestorer til en sjettedel, forteller Geir Harald Aase, informasjonskonsulent hos Oslo Børs til digi.no.

- Vårt mål er å skape høyest mulig omsetning i aksjemarkedet. Det er kanskje særlig it-aksjene som vil få flere investorer, det er mønsteret fra USA, forteller Aase. Meningen er at meglerhusene som tilbyr aksjehandel også skal kunne servere sanntidskurser. Så langt tilbyr Kredittkassen, Netfonds og Karl Johan Fonds aksjehandel over Internett.

Her i Norge har blant annet aksjer som Ask, Tandberg Data og Opticom en for Oslo Børs å være høy andel private aksjeeiere. I følge Verdipapirsentralen eide privatpersoner bare 7,6 prosent av aksjene på Oslo Børs.

Hittil har privatinvestorer som ville følge med i finansmarkedet hatt to valg: Enten å vente i de 15 minutter forsinkelse de forskjellige gratistjenestene har eller å kjøpe sanntidskurser av et meglerhus eller Internett-tjeneste. Slike tjenester har hittil betalt Oslo Børs 353 kroner i måneden pr kunde, en regning de sender videre til kunden. Nå blir regningen 60 kroner i måneden i stedet.

Aase forteller at det er det nye handelssystemet Oslo Børs startet opp i våres som gir muligheten til å servere sanntidsinformasjon over Internett. I dag får kundene til Oslo Børs informasjon over et eget datanettverk.

Oslo Børs senker også prisene for profesjonelle investorer fra 353 kroner til 220 kroner i måneden, men dette skjer først 1. januar. Også årsavgiften meglerhus og andre som selger informasjon til sluttkunder kuttes i to - fra 294.000 kroner i året til 150.000 kroner.

Til toppen