Børsfall stopper nettmegler

Børsfallet på Nasdaq har ført til at antall transaksjoner via Internett har falt kraftig. Som en følge av dette velger Reuters å utsette planene om å starte aksjehandel via nettet.

Reuters , den globale nyhetsleverandøren med hovedkontor i London, melder i en pressemelding at de skrinlegger oppstarten av Instinet.com. Instinet.com skulle ta opp konkurransen med Charles Schwab & Co, E-Trade og andre store nettmeglere, men nedgangen på Nasdaq gjør at antall transaksjoner har sunket betraktelig den siste tiden, og Reuters oppgir at dette er en vesentlig årsak til at de skrinlegger planene.

I stedet velger Reuters å inngå partnerskap med en annen aktør for å få på plass en løsning.

- Slik markedssituasjonen er nå velger vi å legge planene brakk, sier ledelsen i Reuters til <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2>Wall Street Journal. - Høye kostnader for å tiltrekke seg kunder, lavere aktivitet, lavere kundetilvekst og generell nedgang i verdsettelsen av nettmeglere er ikke en gunstig situasjon før en oppstart.

Alle de 80 ansatte i Instinet.com får tilbud om andre posisjoner i Reuters.

Reuters skal likevel børsnotere Instinet, en elektronisk megler.


Til toppen