Børsmelding: Merkantildata fusjonerer med MBS Fjerndata

Her finner du børsmeldingen fra Merkantildata ASA om at Merkantildata ASA og MBS Fjerndata Holding AS har innledet forhandling om fusjon.

Her finner du børsmeldingen fra Merkantildata ASA om at Merkantildata ASA og MBS Fjerndata Holding AS har innledet forhandling om fusjon.

BØRSMELDING

Merkantildata ASA og MBS Fjerndata Holding AS har innledet forhandlinger om fusjon
Ledelsene i Merkantildata ASA og MBS Fjerndata Holding AS har, på oppdrag fra de respektive styrer, blitt enige om å arbeide for å fremlegge en felles fusjonsplan for de to styrer den 23. september, med Merkantildata ASA som det overtagende selskap,. Som utgangspunkt for forslaget om fusjon er MBS Fjerndata Holding AS verdsatt til NOK 200 millioner. Oppgjøret er tenkt foretatt med inntil 20% i kontanter og det overskytende i aksjer i Merkantildata ASA til kurs kr 92,-. Dette vil utgjøre 1.739.131 aksjer i Merkantildata ASA samt NOK 40 millioner.

MBS Fjerndata Holding AS er et selskap som har sine hovedområder innenfor salg av PC, servere og arbeidsstasjoner i nettverk, konsulenttjenester innen system- og nettverksintegrasjon, prosjekt-ledelse, samt service- og driftstjenester (MBS Fjerndata AS), distribusjon av datautstyr med basis i Digital Equipment Corporation-produkter (Digital Distribusjon AS) og kurs og konsulenttjenster innen markeds-ledende PC-programvare (EDB & Kunnskap AS).

De tre datterselskapene er 100% eiet av holdingselskapet. MBS-gruppen er representert i Oslo, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim og sysselsetter 210 personer.

Resultatet før skatt forventes å bli på NOK 25 millioner av en omsetning på ca. NOK 680 millioner.Oslo, 30. august 1996

Til toppen