Børsnotering av Fast drøyer

Etter en serie forsinkelser fikk Fast ja til notering på Oslo Børs tidlig i mai, men det drøyer med både prospekt og spredningssalg.

Etter en serie forsinkelser og brutte løfter om børsnoteringer i USA, fikk Fast Search & Transfer ASA endelig ja fra Oslo Børs om notering 3. mai. Handelen må være i gang senest 21. juni, så selskapet har fremdeles tid. Men mye skal gjøres før 21. juni. Les: Fast Search & Transfer inn på børsen

Det viktigste er å få tilfredstilt børsens krav om flere aksjonærer. Fast skal derfor gjennomføre et spredningssalg, noe som krever et prospektet.

Storeier og styremedlem Robert Keith hevder ovenfor Dagens Næringsliv at årsaken til forsinkelsen er at Fast venter på at Oslo Børs skal godkjenne prospektet. Men Oslo Børs forteller at de ikke har fått noe prospekt fra Fast.

Til toppen