Børsnotering gir høyere formueskatt

Skatteregningen til IT-gründer Eilert Hanoa i Mamut viser en mindre kjent side av hva det koster å bli børsnotert.

Skatteregningen til IT-gründer Eilert Hanoa i Mamut viser en mindre kjent side av hva det koster å bli børsnotert.

I går gikk IT-gründer Eilert Hanoa på børs med økonomisystem-selskapet Mamut, som han har bygd opp gjennom ti år.

Når selskapet går på børs må IT-gründeren betale høyere formueskatt enn tidligere.

Årsaken er høyere aksjeverdi, og at aksjer i børsnoterte selskaper beskattes høyere enn unoterte aksjer.

- Jeg har så langt valgt å låne penger i banken for å betale skatten. På ett eller annet tidspunkt må jeg realisere aksjene for å kunne betale skatt, sier han.

- Har du planer om å selge aksjer nå?

- Nei, ikke umiddelbart.

- Hva synes du om at aksjer beskattes som formue?

- Det er klart at formueskatt på ikke-realiserte aksjer er en uting. Det er negativt for gründere, familieselskaper og andre som bygger opp selskaper, sier han.

    Les også:

Eilert Hanoa eier drøyt seks millioner aksjer og opsjoner i Mamut, og er med en eierandel på 16 prosent største aksjonær i selskapet. Med en aksjekurs på sju kroner, som var emisjonskursen ved børsnoteringen, gir det Hanoa en aksjeformue på rundt 42 millioner kroner.

Av dette må Hanoa betale formueskatt, og kan bli tvunget til å selge aksjer eller låne penger for å betale denne skatten.

Formueskatten har imidlertid ikke hindret IT-gründeren i å ta selskapet på børs. Etter å ha planlagt en børsnotering i flere år, gikk selskapet omsider på børs.

- Vi ser på børsnotering som et kvalitetsstempel for selskapet. Vi har fått tilført en god del kontanter. Det gir bedre posisjonering og økte muligheter for å utvikle selskapet videre, sier han.

Til toppen