Børsnotering gir Opera-gründere kjempegevinst

Opera-grunderne Jon Tetzchner og Geir Ivarsøy blir svært rike hvis alt går som det skal med børsnoteringen.

Opera-grunderne Jon Tetzchner og Geir Ivarsøy blir svært rike hvis alt går som det skal med børsnoteringen.

Gründerne av Opera Software, Jon Stephenson von Tetzchner og Geir Ivarsøy har aksjer i Opera til en verdi av mellom 320 og 400 millioner kroner. Det er i alle fall tilfellet om Opera-styret får den prisen som de ønsker for aksjene.

De to gründerne eier 20,5 millioner aksjer hver, gjennom hver sin andel i selskapet på 33,2 prosent. Opera-styret ønsker en pris på mellom åtte og ti kroner per aksje. Om det skjer vil de to gründernes aksjeposter få en papirverdi på 320 til 400 millioner kroner.

I forbindelse med børsnoteringen skal de eksisterende aksjonærene selge rundt 11,8 millioner aksjer. Det vil gi over hundre millioner kroner i brutto inntekter totalt for de aksjonærene som selger seg ut.

Det er planlagt at gründerne Tetzchner og Ivarsøy skal selge seg noe ned. I tillegg kommer trolig investeringsfondene Teknoinvest og Four Seasons Venture til å selge seg kraftig ned i selskapet. Begge selskapene har gått inn i Opera på lavere kurser, og har mulighet til å sikre seg vesentlig gevinst ved børsnoteringen.

Teknoinvest er fjerde største aksjonær i selskapet, mens Four Seasons Venture er sjette største aksjonær, i følge kredittopplysninger på forvalt.no.

På et styremøte i går det ble bestemt at det skal utstedes mellom 12,5 og 16,1 millioner aksjer. Målet er å få inn mellom 75 og 150 millioner kroner i en emisjon. Styret ønsker en pris på mellom åtte og ti kroner per Opera-aksje. Kursintervallet i emisjonen blir åtte til ti kroner, noe som priser selskapet til nærmere 800 millioner kroner.

Styret ved Oslo Børs vedtok i går å ta Opera Software opp til notering. Kravet er at Opera får hentet inn 80 millioner kroner i den planlagte emisjonen.

Til toppen