Børsstyret godkjenner Catch-noteringen

Børsdirektøren har fullmakt til å beslutte listeplassering, og til å fastsette første noteringsdag.

Styret ved Oslo Børs vedtok i i går å ta opp aksjene i Catch Communications til notering. Det forutsettes at selskapet oppnår tilstrekkelig spredning.

Børsdirektøren har fullmakt til å beslutte listeplassering, og til å fastsette første noteringsdag, senest 28. april 2004.

Catch Communications gjennomfører i forbindelse med børsnoteringen en emisjon og et nedsalg fra eksisterende aksjonærer. I emisjonen tilbys minimum 3.450.000 aksjer og maksimum 4.350.000 aksjer. I tillegg selger eksisterende aksjonærer 4.750.000 aksjer i forbindelse med børsnoteringen. Kursintervallet for transaksjonen er satt til 23-29 kroner.

Tilbudsperioden startet tirsdag 17. mars og avsluttes fredag 26. mars.

Les mer om:
;