Bortkastet med storinnkjøp av skole-PCer

SVs forslag om masseinnkjøp av PC-er til skolen, avvises av eforum.

SVs forslag om masseinnkjøp av PC-er til skolen, avvises av eforum.

Politikere og bransjefolk spisser sine kampsaker i innspurten før valget, og den digitale skole har blitt en het potet.

Men alle er slett ikke enige med SV-representant Jørund Leknes, som vil gi en milliard kroner i året til skolen for at alle lærere skal ha hver sin PC og elevene ha større tilgang på PC-er.

    Les også:

Kompetansenettverket eforum mener at det ikke er PC-en som er avgjørende for digital kompetanse, men et grundig undervisningsopplegg.

”Vi er ikke imponert over SVs politikk slik den fremstår nå. Vi trenger en helhetlig plan med visjoner, ikke løsrevede enkelttiltak som her er foreslått. Regjeringens eNorge 2009 sammen med et noe mer planlagt SVs tiltak kan bli bra”, skriver eforum i en pressemelding.

- PC-en er ikke annet enn et verktøy, hevder eforum-leder Agnes Beathe Steen Fosse.

Det som derimot er viktig, er å sikre at digital kompetanse kommer inn i læringsplanene. Ikke minst gjelder dette i utdannelsen av de lærekrefter som i fremtiden skal stå for opplæring av en oppvoksende generasjon.

I tillegg er det behov for omfattende etterutdanning av dagens lærere, mener eforum.

Kompetansenettverket mener det kreves digital kompetanse for å tilegne seg nye læringsmetoder og måter å samarbeide på, i og utenfor klasserommet. Behovet for PC i skolen og investeringen i dette, vil komme naturlig som følge av endret undervisningsopplegg.

eforum mener også at undervisningsopplegg i grunnskole, videregående skoler, universiteter og høyskoler må endres.

- IT må være en integrert del av alle fag gjennom lærerplanen og som del av vurderingssystemet der dette er relevant, framholder Steen Fosse.

Når det gjelder investering av PC-er i undervisningen, må man ta i betraktning at det også her ligger et innsparingspotensial etter man kan redusere bruk av andre læremidler, påpeker eforum.

Til toppen