Bostyret kritiserer Marlink-rot

For tette interne bånd mellom ulike Telenor-selskap og mangel på kontroll førte til at Telenor tapte 100 millioner kroner på Telenor Marlink før konkursen i sommer.

Telenors prestisjefylte satsing på elektronisk handel og kommunikasjonstjenester for shippingnæringen var preget av rot og urealistiske mål, heter det i bostyrets rapport om Telenor Marlink, skriver Dagens Næringsliv.

Rapporten er kritisk til Marlinks satsing på telefoni over data, som var hovedproduktet, men likevel ikke ferdig utviklet.

Bostyret mener prosjektet bærer preg av for tette bånd med andre Telenor-selskap, som for eksempel at telefoniproduktet ble levert av Infonet Telecom, 80 prosent eid av Telenor Global Services, igjen heleid av Telenor International som var hovedaksjonær i Telenor Marlink. Bostyret mener selskapet burde ha funnet en annen leverandør.

Til toppen