BQM - e-post som transaksjon

Business Quality Messaging er noe så sjeldent som et felles initiativ fra blant andre IBM og Microsoft, som tar sikte på å slå sammen transaksjonsbasert melding og tradisjonell e-post.

Business Quality Messaging er noe så sjeldent som et felles initiativ fra blant andre IBM og Microsoft, som tar sikte på å slå sammen transaksjonsbasert melding og tradisjonell e-post.

En av de store svakhetene ved elektronisk post over Internettet, er at du aldri kan være helt sikker på om meldingen kommer fram. Dette gjør ikke bare at du kvier deg for å sende viktige brev elektronisk. Det gjør også at Internett-basert e-post ikke kan brukes til å sende meldinger til eller mellom applikasjoner.

Løsningen synes å være å viske ut skillet mellom transaksjoner og e-post, og bygge en ordning der alt kan kjøres som transaksjonsbasert meldingsformidling. Mekanismene tilsvarende dem som i dag brukes i lukkede systemer, kan utvides til å attestere (authenticate) og spore transaksjoner over Internett. Den som sender et elektronisk brev, om det er en person eller en applikasjon, vil da få bekreftet blant annet at brevet ikke er kommet på avveier, at det ikke er blitt kopiert underveis, og at det er mottatt i samme tilstand som da det ble sendt. På samme måten vil mottakeren få en attest på at brevet virkelig stammer fra den som har sendt det.

BQM – Business Quality Messaging – betegner en SIG (Special Interest Group) kunngjort på en konferanse organisert av EMA (Electronic Messaging Association) i Philadelphia i USA 8. april. Initiativtakerne er IBM, Microsoft og Intel. Hewlett-Packard og Compaq er blant dem som har sluttet seg til gruppen, sammen med nisjeleverandører som RedBox, og konsulenter som Meta Group.

Hensikten til denne gruppen av leverandører er å fremme en løsning der attestering og sporing av meldinger løses gjennom gjensidig kompatibel "mellomvare". Kompatibiliteten skal sikres ved et felles sett av API-er (application programming interface) eller programmeringsgrensesnitt. Applikasjoner som holder seg til disse grensesnittene, vil kunne kommunisere med hverandre.

BQM-initiativet vurderes som et blant flere skritt som må tas. Analytiker Kathryn Flett i Standish Group International sier til Communications Week at underliggende standarder for meldinger og dokumenthåndtering må drives fram før initiativet kan tas alvorlig.

Markedet har store forventninger til omlegginger av systemer for elektronisk post. Ifølge Forrester Research er 57 prosent av selskapene på Fortune 1000-listen i ferd med å velge leverandør med tanke på å fornye e-post- og gruppevaresystemene til et klient/tjener-miljø. Det snakkes om overgang til "group web" og at e-post vokser fra applikasjon til tjeneste, også på intranett og Internett.

Man kan jo ikke holde seg til proprietære lokalnett-løsninger når de man vil ha tak i er på et nett som bygger på Internettets post-protokoll SMTP (simple mail transfer protocol). Det arbeides med en utvidelse av denne protokollen, selvfølgelig døpt Extended SMTP eller ESMTP, som vil gi trinnvise forbedringer i pålitelighet, ytelse og sikkerhet. En standard for attestering skal behandles innen utgangen av året. ESMTP betraktes likevel hovedsakelig som et grunnlag for den sentrale mellomvaren BQM skal bidra til å utvikle.

IBM har allerede kunngjort sitt første bidrag til BQM med MQWare, et programvareprodukt som kjører på Windows NT og som skal gjøre det mulig å sikre at meldinger, både e-post og transaksjoner, kommer fram også over Internettet. MQWare (akronymet står antakelig for message queuing) er en forminsket utgave av mellomvaren MQ Series som IBM bruker i systemer for tradisjonell transaksjonsformidling. Microsoft har et prosjekt med kodenavn Falcon som vil være en direkte konkurrent til MQWare, antakelig under markedsnavnet Mesage Queue Server.

Skal BQM ha noe for seg, må API-ene gjøres tilgjengelig for alle. Det kan ta flere måneder før denne prosessen kommer i gang, og selve konseptet vil i beste fall antakelig ikke kunne være i allmenn bruk før om tre til fem år.

Til toppen