Bra fjorår for Netwise

Netwise hadde i fjor en sterk etterspørsel innenfor IP-baserte og mobile telefoniløsninger.

Netwise hadde i fjor en sterk etterspørsel innenfor IP-baserte og mobile telefoniløsninger.

Netwise, som utvikler og markedsfører programvare innenfor området PAM (Precence and Availability Management), hadde i fjor en totalomsetning på 93.73 millioner kroner (SEK 101,7) som er forbedring fra 84,4 millioner kroner (SEK 91,7) året før.

Selskapets resultat var på 8.2 millioner kroner (8,9 SEK). Selskapets hovedprodukt er Netwise Contact Management (CMG) som er et fleksibelt verktøy for kontakthåndtering og forbedring av service innen store og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Netwise produktkonsept er blitt valgt av mer enn 800 bedrifter og organisasjoner i Nord Europa.

Selskapet ser at trenden er den samme i mange land med økende etterspørsel etter IP-telefoni og mobilitet samt stabil etterspørsel etter tradisjonelle sentralbordsløsninger. Store bedrifter og organisasjoner går ofte fra tradisjonelle sentralbord og over til ”hybridløsninger” som innebærer en gradvis overgang til IP telefoni. Innenfor dette området er Netwise godt posisjonert og kan med sin store produkt portefølje tilby kundene tilpasninger som gir store effektivitetsgevinster.

Netwise har totalt 105 ansatte og har hovedkontor i Stockholm samt kontorer i Norge, Danmark, Finland, Tyskland og Sverige. Selskapet er notert på den Nye Marknadslisten på Stockholms Børsen.

Til toppen