Bra første kvartal for Ask

Ask-konsernet fortsetter den positive utviklingen fra 1996, og leverte i dag rekordtall for første kvartal. Omsetningen er 30 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Selskapet har økt sine marginer og nesten doblet resultatet før skatt.

Ask-konsernet fortsetter den positive utviklingen fra 1996, og leverte i dag rekordtall for første kvartal. Omsetningen er 30 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Selskapet har økt sine marginer og nesten doblet resultatet før skatt.

Omsetningen for Ask i tredje kvartal økte med 33,4 prosent, samtidig som selskapet kan vise til stadig bedre marginer på høy-ende-markedet der de etterhvert har etablert seg sterkt med Impression 970 og 880. Totalt endte første kvartal på 21,5 millioner kroner før skatt, hvilket er en forbedring på hele 90,3 prosent i forhold til samme periode i fjor

- Vi vil fortsatt satse på dette markedet, men med introduksjonen av våre nye portable produkter, vil vi etablere oss sterkt også i de lavere sjikt, sier administrerende direktør i Ask AS, Ole J. Fredriksen under dagens resultatframlegging. Han legger til at Ask også staket ut ny kurs i forhold til spredning av sine produkter.

- Det er inngått Private Label avtale med Siemens AG i Tyskland, der Siemens vil bruke enkelte av Asks produkter i forbindelse med faste installasjoner, sier Fredriksen. Han "utelukker ikke" nye avtaler av denne typen i tiden som kommer.

Forøvrig har Ask ansatt etpar nye medarbeidere i løpet av siste kvartal, og Fredriksen vektlegger at selskapets vekststrategi fortsatt vil være av organisk karakter.

Fusjon i konsernet.

Under dagens presentasjon ble det også lagt fram et forslag om fusjon mellom Ask ASA og Ask Norge A/S, der Ask ASA blir det overtagende selskap. Fusjonen vil gjennomføres ved at det utstedes 945.000 nye aksjer som fusjonsvederlag til aksjonærene i Ask Norge A/S, med pålydende NOK 1. Dette tilsvarer 42 aksjer i Ask ASA for hver aksje i Ask Norge AS. Fusjonen vil ha regnskapsmessig virkning fra fra 1. januar 1997, og skal behandles i ordinær generalforsamling 28. mai 1997.

Nøkkeltal for første kvartal 1997, og første kvartal 1996 er gjengitt i tabellen under (mill. kroner).

1. kvartal 1997 1. kvartal 1996
Salgsinntekter 90,3 67,7
Driftsresultat 21,2 10,8
Resultat før skatt 21,5 11,3
Resultat etter skattekostnad 15,3 8,1
Til toppen