Brå slutt for bredbånd over radio

Norkring og Vikom brukte millioner på radiobasert bredbånd i 2003. Nå er eventyret over.

Norkring og Vikom brukte millioner på radiobasert bredbånd i 2003. Nå er eventyret over.

Bømlo var den første kommunen i landet der 96 prosent av innbyggerne skulle få tilbud om bredbåndstilgang over radio.

Det var Telenor-eide Norkring som stod bak prosjektet i samarbeid med Vikom som eies av Bømlo kommune. Tilbudet ble gjort kjent i april 2003. Den radiobaserte bredbåndsteknologien skulle gi kommuner i utkantsstrøk muligheter for bredbåndstilknytning, der det ellers ikke ville være økonomisk lønnsomt å bygge ut.

– Dette åpner for helt nye muligheter i både Bømlo og andre kommuner hvor tradisjonelle bredbåndsalternativ ikke er tilgjengelig, sa Norkring-sjefen Nils-Jørgen Fjelldal den gang.

Aktørene spådde at 20 prosent av landets innbyggere innen utgangen av 2005 kunne være tilknyttet det radiobaserte bredbåndet.

Vikom skulle ha ansvaret med å formidle internett-tilgang til husstandene gjennom det digitale transportnettet.

Men eventyret tok en brå slutt. Vikom melder nå i en pressemelding om at selskapet stenger senderen som skulle gi innbyggerne tilbud om bredbånd. Senderen stenges 1. april til neste år, og er neppe en aprilsnarr.

Eierne i Vikom mener tiltaket uansett har hatt en misjon, ved å ha påskyndet etablering av bredbåndstilbud til næringslivet og innbyggerne. Men løsningen er åpenbart for dyr og krevende.

– Når det nå kommer andre tekniske løsninger som både er bedre og billigere, klarer ikke Vikom å konkurrere i dette markedet, skriver selskapet i en pressemelding.

Vikom har bygd ut 70 kilometer med fibernett som primært er rettet mot næringslivet i kommunen for gode kommunikasjonsløsninger. Nå må selskapet ta stilling til det videre ansvaret, både med tanke på eierrolle og driftsansvar.

Det er Vikom, Telenor og Bømlo kommune som har stått bak utviklingen av skoleportalen. Nå vil Telenor ta over bredbåndstilbudet til private gjennom utbygging av ADSL i kommunen og Bømlo overta Skoleportalen. Det er derfor naturlig at det nå utarbeides en plan for avvikling av Vikom i 2005, melder selskapet.

Det lyktes ikke digi.no å få en kommentar fra rådmann Sverre Olav Svarstad i Bømlo kommune.

Til toppen