Bra tall for IBM uten PC

IBM-tallene for tredje kvartal bekrefter at Sam Palmisano leder giganten i en god periode.

IBM-tallene for tredje kvartal bekrefter at Sam Palmisano leder giganten i en god periode.

IBM har lagt fram tall for tredje kvartal. På papiret faller omsetningen med åtte prosent til 21,5 milliarder dollar, mens overskuddet gikk svakt opp fra 0,92 dollar per aksje til 0,94 dollar per aksje, sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Skreller man bort PC-avdelingen som IBM solgt til Lenovo, og setter til side engangsforeteelser som skatt på repatriert overskudd og utgifter til et pensjonsforlik, ser det hele mye bedre ut.

Da øker resultatet med 17 prosent til 2,0 milliarder dollar, mens omsetningen øker med 4 prosent, også om man korrigerer for valutasvingninger.

Korrigert for valuta og PC økte omsetningen i Amerika med 5 prosent til 9,6 milliarder dollar, og i Europa, Midtøsten og Afrika med 5 prosent til 6,9 milliarder dollar. I Asia og Stillehavet opplevde IBM et fall på 2 prosent til 4,3 milliarder dollar.

Innen tjenester – Global Services – økte omsetningen med 3 prosent (både formelt og valutakorrigert) til 11,7 milliarder dollar. Outsourcingsbiten – utsetting av tjenester – økte med beskjedne 2 prosent.

Innen maskinvare er IBMs omsetning redusert med 33 prosent (32 prosent valutakorrigert) til 5,1 milliarder dollar. Trekker man fra PC-er i fjorårets tall, er det en økning på 7 prosent (6 prosent valutakorrigert).

Stormaskinomsetningen trekker IBM ned. Selv om den samlede leverte ytelsen, målt i MIPS, økte med 18 prosent, falt inntekten med fire prosent. Ellers er framgangen svært klar: iSeries opp 25 prosent, pSeries (Unix) opp 15 prosent, xSeries (x64) opp 11 prosent, og lagringssystemer opp 11 prosent. Omsetningen av halvlederkomponenter økte med 14 prosent.

Innen programvare er veksten noe mindre, fem prosent til 3,8 milliarder dollar. Mellomvaren – DB2, Lotus, Rational, Tivoli og WebSphere – økte med 6 prosent til 3,0 milliarder dollar, mens operativsystemer falt 2 prosent.

WebSphere økte med 14 prosent, DB2 og relaterte produkter 10 prosent, Tivoli 8 prosent, Lotus 12 prosent og Rational 12 prosent.

Man kan merke seg at målt i omsetning, er IBMs produktmiks nå 54 prosent tjenester, 24 prosent maskinvare og 18 prosent programvare.

Ved kvartalslutt hadde IBM 8,3 milliarder dollar i likvide midler.

IBM-sjef Sam Palmisano mener tallene er utmerkede, og tror han vil kunne kapre nye markedsandeler, spesielt innen programvare. Han gratulerer seg over at omstillingsprosessen med en nedbemanning på 14 500, er i ferd med å lykkes. Analytikerne var litt skuffet over omsetningen, som de mente burde ligget på 21,7 milliarder dollar i stedet for 21,5 milliarder. Markedet oppsummerte det hele å sende IBMs aksjekurs opp 1,8 prosent da tallene ble kjent.

    Les også:

Til toppen