Bråbrems for NMT-salget

Det ble solgt 11.000 NMT-mobiltelefoner i 1998, en dramatisk nedgang fra 1997 da det totale salget var 52.000 trerminaler.

Det ble solgt 11.000 NMT-mobiltelefoner i 1998, en dramatisk nedgang fra 1997 da det totale salget var 52.000 trerminaler.

NMT er ut, skal en tro omsetningstallene fra Elektronikkbransjens Servicekontor (EBS). Tallene viser at det er bortimot bråstans i omsetningen av terminaler knyttet til de eldre analoge NMT 450- og NMT 900-mobilnettene.

Dette er i tråd med trenden som kundetallene fra Telenor Mobil viser. Selskapet mistet i 1998 over 77.000 NMT-kunder, og hadde ved årsskiftet tilbake litt over 310.000 kunder fordelt på 167.000 NMT 900-kunder og 143.400 NMT 450-kunder.

EBS' prognoser forteller at omsetningen av slike terminaler vil skrumpe hen de neste par årene.

Salget av NMT-terminaler:

1994 1995 1996 1997 1998 1999* 2000*
NMT 450 30 26 20 8,5 5 3 3
NMT 900 108 56 38 43,5 6 3 0

Kilde EBS. * = EBS' prognose

Telenor Mobil i 1998:

31.12.97 31.12.98 endring
GSM

hvorav RingKontant:

871.535

67.998

1.259.940

316.230

+388.405

+248.232

NMT 900 223.100 167.167 -55.933
NMT 450 164.651 143.415 -21.234
Sum 1.259.286 1.570.522 +311.236

Kilde: Telenor Mobil

Til toppen