Brandrud går som daglig leder

Leder for NRK Interaktiv, Rolf Brandrud, går over i ny stilling som rådgiver i et nydannet strategiforum i NRK Fjernsynet. Forumet skal ta for seg konvergensspørsmål.

Leder for NRK Interaktiv, Rolf Brandrud, går over i ny stilling som rådgiver i et nydannet strategiforum i NRK Fjernsynet. Forumet skal ta for seg konvergensspørsmål.

Fra 15. januar går daglig leder Rolf Brandrud i NRK Interaktiv over i ny stilling som strategirådgiver i Fjernsynet. Han skal inngå i et sentralt strategiforum som nå opprettes for å utarbeide Fjernsynets langtidsplan og vil ha sammensmeltingen mellom kringkasting og interaktive medier som spesialområde.

NRK Interaktiv overføres fra 1.januar 1999 til Fjernsynet og Brandrud vil fortsatt være knyttet til denne enheten.

Bakgrunnen for at Brandrud går over i ny stilling forklarer han med at NRKs nettsatsing har vært gjennom tre faser, og nå er på vei inn i en fjerde.

Den første fasen var oppstarten av Radionettet i 1995, hvor intensjonen var "nettkultur som programstoff". Den andre fasen var da NRK opprettet NRK Interaktiv som en egen enhet i februar 1996.

Den tredje fasen har brakt NRK fra å se dette som en morsom sideaktivitet til å oppdage at dette er strategisk sentralt; at det faktisk nærmer seg en kjerneaktivitet.

Den kommende fjerde fasen går på sammensmeltingen mellom kringkasting og interaktive medier. En femårsplan knyttet til digital-TV er et vesentlig element.

Brandrud sier til digi.no at NRK er et spennende sted å jobbe med interaktivitet og at den nye stillingen er et kjærkomment skifte.

- Jeg får spesialisere meg, og får anledning til å gå i dybden.

Are Nundal, som i dag er sjef for nettverksavdelingen i NRK (telekommunikasjon, datalinjer, radiolinjer), skal overta stillingen som leder for NRK Interaktiv. Han har, i følge Brandrud, en bred teknisk bakgrunn og er en dyktig organisator.

- Det handler om å få inn de gode sugerørene i NRKs innholdsproduksjon for radio og fjernsyn, slik at dette kan gjøres tilgjengelig over nettet. Et av målene er å gjøre NRK Interaktiv til et digitalt bibliotek og integrere de interaktive perspektivene, mener Brandrud.

Til toppen