BEDRIFTSTEKNOLOGI

Bransje- og skolesamarbeid om Java

Skrivervik Data, Oracle, Universitetet i Oslo og NTNU inngår samarbeid for å teste ut Java-teknologi og lage en felles referanseplattform.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
12. aug. 1997 - 12:18

Samarbeidet ble offentliggjort under en pressekonferanse på Blindern mandag i forbindelse med den pågående konferansen om teknologi og undervisning (ICTE).

Olav Karstø, salgsdisponent ved Skrivervik Data, forteller at samarbeidet vil gi både industrien og den offentlige forvaltningen et referansemiljø for Java-teknologi.

Intensjonene er å teste ut Java-teknologien i praksis, utvikle nye verktøy, samt prøve ut applikasjoner. Med dette ønsker gruppen å utvide kunnskapsplattformen om Java og dermed få et meget høyt kvalifisert referansemiljø.

- Dette for å gjøre det enklere å ta beslutninger og å planlegge utviklingen innen Java-teknologien, sier Karstø.

Prosjektet vil i utgangpunktet ta for seg områder som fjernundervisning/eletronisk klasserom, administrative applikasjoner, informasjonskiosker og terminalstuer for studenter med standard "Office"-applikasjoner og spesialprogramvare.

Skrivervik Data og Oracle vil begge stå for programvare, konsulenttjenester og opplæring, samt å delta aktivt i prosjektgjennomføringen. I tillegg vil Skrivervik donere endel maskinvare.

Universitetene vil opptre som referansemiljø og vil stå for utviklingen av programvare.

-Norge representert ved miljøet rundt UIO/NTNU har lenge hatt en ledende rolle innen objektorientert utvikling, sier Leif Nesse, salgsdirektør for Oracle, i en pressemelding.

-Disse ideene har en sentral plass i det Java-baserte nettcomputer-konseptet som bransjen, inklusive Oracle, mener er fremtidens IT-plattform. Vi er derfor svært positive til at det nå etableres et norsk kompetansesenter på dette området. Det vil gi det norske IT-miljøet muligheten til å ligge i forkant av utviklingen i årene fremover, fortsetter Nesse.

Arne Laukholm, IT-direktør ved Universitetet i Oslo, forteller at alle universitetene i Norge etterhvert vil få felles, standardiserte systemer.

-Siden vi ikke har råd til å satse på mer enn ett system, må vi satse på noe som virker lovende. I forbindelse med dette samarbeidet får vi raskere tilgang til kompetanse enn vi ville gjort på annen måte, sier Laukholm.

Laukholm sier at de vil satse på en web-basert løsning med en standard aksessmåte.

- Problemet idag er at vi bruker så mye arbeidskraft på å vedlikeholde dagens nettprodukter at vi ikke har kapasitet til å utvikle nye. Javas gjenbruk av moduler kan bli løsningen på dette problemet.

- Universitet i Oslo har 29.000 brukere på nettet, hvorav 23.000 er studenter, fordelt på 1.800 arbeidsplasser. Dette tallet er stadig stigende. Vi må derfor finne løsninger som er enkle å vedlikeholde for å kunne ha ressurser igjen til utvikling, forklarer Laukholm.

Laukholm mener UiO med dette forbereder seg på ting som vil komme, ikke minst datastøttet undervisning og studentenes økende behov for aksess.

Han avslutter med å si at dette er et skritt i riktig retning, men påpeker at han ikke tro på tekniske løsninger med varighet på mer enn to til fem år.

Professor ved NTNU, Rolf Lenschow, forteller man ved NTNU vil sette i gang Internett-grunnkurs for alle studentene.

- Det er et kollosalt behov for Internett-kunnskaper. Her kommer også Java inn. Java skal nå testes ut, ikke bare brukes blindt.

Lenschow forteller at Stanford University har et tilsvarende samarbeid med Sun og Oracle, og at lignende prosjekter finnes i både Sverige og Danmark.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.