Bransjeforening gir hjelp til start i India

IKT-Norge ser ikke India som noen trussel. Tvert imot - bransjeforeningen skal hjelpe norske IT-selskaper med partnerjakt i India.

IKT-Norge ser ikke India som noen trussel. Tvert imot - bransjeforeningen skal hjelpe norske IT-selskaper med partnerjakt i India.

Norske IT-selskaper kan fort trå feil når de inngår avtaler i India, advarer IKT-Norge. Erfaringen er at man ikke sikrer seg riktig kompetanse, ikke har klargjort rettigheter til programvaren som utvikles, og ikke leverer gode nok kravspesifikasjoner.

– Vi har eksempler på at norske IT-selskaper har tatt spesifikasjoner for gitt, og ikke vært flinke nok med detaljer. Dette kan få kjedelige konsekvenser, sier prosjektleder Fredrik Syversen i IKT-Norge til digi.no.

Nå vil IKT-Norge jobbe tettere med Nasscom, organisasjonen som samler den indiske programvarebransjen, for å utnytte de muligheter som ligger i et samarbeid med indiske selskaper.

– Dette vil bli gjort sammen med norske SMB-selskaper som planlegger forretninger med indiske selskaper, sier Syversen.

Syversen mener det i dagens globale marked har blitt en forutsetning å kunne utnytte de ressurser som finnes mellom lavkost- og høykostland for å være konkurransedyktig.

Men IKT-Norge legger heller ikke skjul på at det kan være mange farer som lurer, og ønsker å være føre var.

Bransjeorganisasjonen vil snart invitere til en studietur, der målet er å etablere forretningsrelasjoner. Reisen vil trolig skje i slutten av september.

Syversene håper at India-turen skal kunne gi kunnskap om alt fra forretningskultur i forhold til IKT-leveranser, juridisk rammeverk, økonomi og bankvirksomhet, prissetting og kontraktarbeid knyttet til IT-leveranser.

    Les også:

Til toppen