Bransjen advarer mot å tyne IT-folk

Bransjens organisasjoner IKT-Norge og Abelia advarer medlemsbedrifter mot å tyne ansatte.

Bransjen advarer mot å tyne IT-folk

Bransjens organisasjoner IKT-Norge og Abelia advarer medlemsbedrifter mot å tyne ansatte.

IT-bransjen har over flere år slitt med for få hoder til å dekke den stadig voksende etterspørselen. Arbeidspresset blir dermed ekstra stort på de få IT-folkene som kan tilby kompetansen. Problemene tårner seg når anbudene har knappe tidsfrister eller når prosjekter skal gjennomføres på tilmålt tid.

digi.no har i flere artikler dekket hvordan IT-bransjen berøres av overtid og arbeidspress. Vi har intervjuet hovedtillitsvalgte Kjell Flagstad i IT-forbundet, fått fram erfaringer fra Arbeidstilsynet og latt advokat Carl F. Kjeldsberg redegjøre for hvordan IKT-bransjen forholder seg til lovverket i sin overtidspraksis.

    Les også:

Men også medlemsorganisasjonene som representerer arbeidsgiveren, retter en advarende finger til sine medlemsbedrifter.

- I dagens marked, hvor en IT-ekspert bare kan knipse i fingeren for ny jobb, er bedriftene tjent med å ta godt vare på sine ansatte – Etter mitt skjønn har de fleste IT-bedrifter retningslinjer og kompensasjon for overtid. Overtidsbetaling er som regel innbakt i en solid lønn. I dagens marked, hvor en IT-ekspert bare kan knipse i fingeren for ny jobb, er bedriftene tjent med å ta godt vare på sine ansatte og ikke slite dem ut, påpeker Abelia-sjef Paul Chaffey.

Han mener likevel at dagens regelverk kanskje kan være litt for strengt, og at Arbeidstilsynet må ha forståelse for at IT-bransjen i perioder trenger å jobbe mer intenst enn andre tider av året.

Abelia har tre advokater og en HSM-rådgiver som bruker tiden sin ute i bedriftene til å informere og gi råd om hvordan de bør håndtere slike spørsmål på en riktig måte.

Mye av stresset som IT-folk kan oppleve i perioder, mener Chaffey kompenseres i form av fleksibel arbeidsform, stor grad av frihet til å forme sin egen arbeidsdag og ordninger med hjemmekontor.

Også IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff minner om IT-bransjens frihet. Nettopp slike ordninger gjør at IT-folk får tatt seg inn igjen. Dessuten er arbeidsoppgavene morsomme.

Arbeidsmiljøundersøkelser gjort hvert år mot medlemmene viser at sykefraværet faktisk er lavere i IT-bransjen i forhold til andre næringer. Det mener Hoff beviser at IT-bransjen er et godt sted å jobbe.

Hvert år viser dessuten undersøkelser at det er de store IT-selskapene som topper listen over arbeidsplasser nyutdannede ønsker å jobbe.

– Det er arbeidsgiveren som må sette grenser for sine ansatte, og det er dumt for bedriften hvis de får et dårlig rykte av Arbeidstilsynet, framholder Hoff til digi.no.

Han mener Arbeidstilsynet må ha forståelse for at dette er en bransje som jobber under tøffe tidsfrister og som er svært konkurranseutsatt, og derfor til tider må jobbe hardt for ikke å tape kontrakten.

- Det er uansett ikke særlig lurt å tyne sine ansatte Flere IT-bedrifter har søkt om dispensasjon for arbeidstidsreglene hos Arbeidstilsynet, og fått medhold på dette i pressede tider.

Arbeidstilsynet har flere ganger kommet på kontrollbesøk til bedrifter som man mistenker har et høyt arbeidstempo.

– Det er uansett ikke særlig lurt å tyne sine ansatte. Vi vet at konkurransen er stor og at disse folkene med letthet kan få seg andre jobber. Det er heller ikke bra å bli svartelistet av Arbeidstilsynet, sier Hoff til digi.no.

Både Hoff og Chaffey mener arbeidsgiveren selv må bli flinkere til å sette grenser for sine ansatte. IT-bransjen tiltrekker seg unge mennesker som gjerne vil opp og fram og ikke alltid ser sin egen begrensning. Når oppgavene og miljøet i tillegg er veldig spennende og morsomt å jobbe i, kan det bli en konflikt.

Kompensasjon kan skje på flere måter, enten i form av overtidsbetaling, god grunnlønn, feriehytter eller aksjeopsjoner. IKT-Norge jobber blant annet mye for å fremme ansattes medeierskap i egen arbeidsplass.

Til toppen