Bransjen ikke positiv til pressestøtte

Norske Avisers landsforening er i mot pressestøtte på nettaviser, mens Nettavisen mener reglene må forandres grunnleggende om nettaviser skal få støtte.

Norske Avisers landsforening er i mot pressestøtte på nettaviser, mens Nettavisen mener reglene må forandres grunnleggende om nettaviser skal få støtte.

Tidligere i dag brakte digitoday.no nyheten om at Kulturdepartementet vurderer pressestøtte på nettaviser. Dette skjer i forbindelse med en stortingsmelding som skal sendes til høsten.
Men avisenes egen bransjeforening, Norske Avisers Landsforening (NAL), er ikke positive til pressestøtte for nettaviser. Årsaken er at det da blir særdeles lite å dele på, siden pressestøtten har blitt kuttet hardt de siste par årene.


- Vi forholder oss til dagspresseutvalget i denne saken. Det er betydelig skepsis til å utvide ordningen, siden det er for lite penger i potten, sier Helge Simonnes, styreleder i NAL.

Han sier at dersom flere skal inn i ordningen per i dag vil det bli for lite penger å fordele.

- Vi har bare konstatert at det har vært kraftige kutt i pressestøtten de siste årene, sier Simonnes.

Odd Harald Hauge, ansvarlig redaktør i Nettavisen AS, sier til digitoday.no at de er i mot pressestøtten på prinsipielt grunnlag. Men Hauge mener at slik ordningen er i dag så virker den konkurransevridende, noe som bør forandres på.


- Skal man gi nettaviser pressestøtte så må dette gjøres i en egen pott, uavhengig av den øvrige pressestøtten, sier Hauge til digitoday.no.

Ingen av dagens nettaviser vil favne inn under ordningen per i dag. Grunnen er at pressestøtten er delt opp i to deler, én for betalte abonnement (hvilket få nettaviser har i dag) og til papir (som nettaviser heller ikke har, og ikke kommer til å få).

- Men når det gjelder selve ånden i pressestøtten, at man skal sikre mangfoldet i pressen, så passer nettavisene godt inn, mener Hauge.

Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i finanstjenesten iMarkedet, samt tidligere redaktør av Finansavisen, Are Slettan, går enda lengre. Han vil avskaffe hele pressestøtten.

- Som redaktør av Finansavisen opplevde jeg hvor mye energi de offentlig ansatte mediebyråkratene var villig til å gi pressestøtte og statlige stillingsannonser til en ny printavis. På den bakgrunnen tror jeg vi i nettmediene skal glemme pressestøtten. For det første er det en ordning for å bevare status quo. For det andre vil det være vanskelig å dra grensen for hvilke nettsteder som skal komme inn under støtteordningene. Når mediebyråkratene i årevis klarte å argumenter med at Finansavisen ikke var en avis, vil de neppe godta digitoday.no eller iMarkedet som aviser, skriver Slettan i en mail til digitoday.no.

Han mener at tiden er overmoden for å fjerne de offentlige støtteordningene til papirbaserte dagsaviser.

- Disse ordningene representerer i dag en grotesk vridning av konkurransen til fordel for papiraviser, som så kan bruke sine overskudd til å konkurrere på nettet. For det første får avisene momsfritak på opplagsinntekter, mens de samtidig får trekke fra inngående moms. Dernest får man statlige stillingsannonser som alle vet er 90 prosent subsidier og 10 prosent annonsering. Og dersom man er så talentløs at man selv ikke med disse rammevilkårene klarer å tjene penger, så får man pressestøtte, skriver Slettan som legger til at journalistene i de fleste norske avisene er mer subsidiert enn norske bønder.

Til toppen