Bransjen spår stor interesse for DAB

DAB-kampanjen som pågikk i desember har slått alle forventninger, rapporterer bransjen.

DAB-kampanjen som pågikk i desember har slått alle forventninger, rapporterer bransjen.

Fra 1. desember til romjula kjørte P4 og NRK gjennom alle sine riksdekkende kanaler en omfattende DAB-kampanje. I tillegg begynte de store elektronikk-kjedene Expert og Elkjøp å forhandle DAB-mottakere til kunder.

Ifølge teknisk direktør Hans Petter Danielsen i P4 antas det nå å være solgt like mange DAB-radioer i desember som det har blitt solgt mottakere totalt i Norge siden lanseringen for vel åtte år siden.

Det antas at det er blitt solgt mellom 3.500 og 5.000 digitale radioer totalt i Norge, før DAB-kampanjen startet.

Også interessen i England og Danmark som er blant de fremste på DAB-mottakere, melder om rekordstor interesse. Den britiske interesseorganisasjonen Digital Radio Development Bureau spådde i oktober at England innen året ville ha solgt en million digitale radioer.

- England skal ha gått langt over denne prognosen og i Danmark har salget doblet seg fra 2003 til 2004, sier Danielsen til digi.no.

Innen 2008 vil antallet øke til 13 millioner DAB-mottakere.

Nå legger NRK opp i sin strategi å øke dekningsgraden fra 70 prosent til 80 prosent innen to år. Også dekningen i tunneler jobber det intensivt med å løse. Danielsen antyder at det innen årsskiftet vil kunne være dekning i tunneler.

Det er spesielt lydkvaliteten mange berømmer med DAB-teknologien. Med DAB unngår man skurring og skraping og man behøver ikke å lete etter kanaler. I tillegg er det mulig å lese på radioen hvilken musikk som spilles eller trafikkmeldinger som kommer fram i tekstform i ruten på radioen.

Danielsen forteller om flere nye og spennende DAB-mottakere som nå er tilgengelig på det internasjonale markedet, fra bilstereoer til moduler som kan knyttes til eksisterende stereoanlegg.

Nye kanaler vil bli tilrettelagt for DAB-lyttere, som for eksempel bokradioen der det leses opp kapitler fra bøker som en føljetong eller som smaksbiter. NRK har dessuten lansert en folkemusikkanal som kun sendes i DAB-nettet. Foreløpig finnes det 1.500 spor i basen.

I dag foregår radiolytting i veldig stor grad med mobile og portable mottakere, som gir vesentlig vanskeligere mottakerforhold enn stasjonært utstyr. Noen ganger blir det svært sjenerende forstyrrelser. Nettopp derfor vil DAB digitalradio på sikt erstatte FM.

Det er NRK, P4 og Radio 2 Digital som har konsesjon til å sende over DAB, og er ansvarlige for utbyggingen. Telenor Norkring har fått en langsiktig kontrakt på utbygging og drift av nettet. Alle aktørene som har sendinger og Norsk Lokalradioforbund samarbeider om innføringen av DAB i Digitalradioutvalget.

Til toppen