Bransjen vender tommelen ned for kommunalministerens fibernett

IT- og databransjen er kritisk til kommunalminister Odd Roger Enoksens ønsker om å lage et nytt landsdekkende fibernettverk. Enoksen mener et slikt nett vil gavne distriktene.

IT- og databransjen er kritisk til kommunalminister Odd Roger Enoksens ønsker om å lage et nytt landsdekkende fibernettverk. Enoksen mener et slikt nett vil gavne distriktene.

I dagens VG lanserer kommunalminister og Senterparti-sjef Odd Roger Enoksen en ny plan om et riksdekkende fiberoptisk nettverk som skal gi distrikts-Norge lynraske Internett-linjer. Enoksen mener nettverket skal finansieres med deler av de rundt 20 milliardene den fremtidige børsnoteringen av Telenor/Telia vil innbringe.

Det nye nettet skal være en motvekt til IT-Fornebu, som regjeringen er i mot, men Stortings-flertallet nå presser igjennom. I sitt forslag foreslår Enoksen at fiberkablene skal spinnes rundt høyspentkabler eller legges langs Jernbaneverkets skinneganger. Enoksen fremmer forslaget på vegne av Senterpartiet, men skal ha støtte i regjeringen, skriver VG.

De to store bransjeforeningene stiller seg begge undrende og skeptisk holdning til forslaget. Per Morten Hoff, leder av den store bransjeforeningen IKT-Norge, påpeker at utspillet minner sterkt om et ferskt forslag fra det svenske Senterpartiet. Hoff mener utspillet er interessant, men ser en rekke problemer.

- Spørsmålet er om dette skal bli en ny eller alternativ subsidiering av distriktene, betalt av bedrifter på Østlandet. Hvem skal eie nettet og skal dette selskapet tjene penger, spør Hoff. Et slikt nettverk vil dessuten kunne ramme de nye teleselskapene - det er jo først og fremst langdistanse-trafikk de lever av.

Hoff stiller også spørsmålstegn om hvordan bedrifter skal knytte seg til nettet på en billig måte når Telenor eier de lokale telenettene.

Bjørn Paulsen, generalsekretær i teleselskapenes forening Nortib, påpeker at elektrisitetsnettverkene og Jernbaneverket allerede har gjort jobben Enoksen foreslår.

- Regjeringen må samarbeide med de eksisterende aktørene, ikke bygge enda et nettverk. Skal man bruke penger, må man få senket prisene på Telenors lokale aksessnettverk. Tankegangen er positivt, men det virker lite samfunnsøkonomisk gjennomtenkt, mener Paulsen.

Til toppen