Bransjer skriker etter erfarne folk

Det er enorm rift om konsulenter med forretningsforståelse. Nyutdannede stiller svakere.

Det er enorm rift om konsulenter med forretningsforståelse. Nyutdannede stiller svakere.

De siste ukene har digi.no ofte skrevet om IKT-selskaper som storstilt ansetter flere titalls konsulenter i år. Selskapene er dermed i ferd med å oppfylle IKT-Norges IT-indeks som spår et solid løft for konsulentene i 2004.

    Les også:

Nå skal også NSA (Norske Systemarkitekter) og Bouvet ruste opp i kampen om markedet og øker staben med flere nye konsulenter.

NSA tufter sin kompetanse rundt Oracle-teknologi med hovedomsetning fra offentlig sektor og media. Skattedirektoratet, Arbeidsdirektoratet, universitetene og Statens vegvesen er blant de store kundene.

I tillegg er NSA sterkt inne på avis og katalogsiden med blant annet Findexa og Gule sider som kunder.

- Digitalisering fører til konvergens og vi vil også nå se på muligheter innen multimedia og løsninger for radio og TV som tilpasses digitale medier, sier administrerende direktør Espen Remman til digi.

NSA ønsker "lederstjerner" med erfaring og tyngde på utviklingsteknologi innen Java og XML- implementering. Selskapet skal også ansette bransjespesialister med erfaring fra offentlig saksbehandling og digitalisering av mediebransjen knyttet opp mot anvendelse av informasjonsteknologi.

NSA er en del av et tyskeid børsnotert selskap. Det har i dag 50 ansatte og omsatte i fjor for 45 millioner kroner. Resultatet endte med noen kroner i minus.

Også konsulentselskapet Bouvet setter flere krefter inn og øker staben med opptil 15 konsulenter bare i løpet av det første halve året i Oslo og Trondheim.

Bouvet etterspør kompetanse på SAP, Java, integrasjon, portal og .net ressurser.

- Rekrutteringsprosessen er mer kritisk i dag i forhold til 2000. Det er nå vanskeligere å finne den rette, sier regionsdirektør Eirik Vefsnmo til digi.

Det er først og fremst seniorsystemarkitekter og satsninger mot større implementeringsprosjekter Bouvet spisser seg inn mot.

Bouvet opplever en bevegelse i markedet og en større investeringslyst både fra eksisterende kunder og nye.

- Vi forventer en betydelig vekst, sier Vefsnmo.

Bouvet hadde i fjor en omsetning på 130 millioner kroner og et resultat før skatt på 9,7 millioner kroner. Det er i hovedsak mot handel, offentlig sektor og energi, olje og gass selskapet er sterkt inne med kunder som ICA, Statoil, Statkraft og Forsvaret. Bouvet har i dag 145 ansatte.

Disse selskapene skal øke bemanningen:

Software Innovation

 • Ansatte bare noen få personer i 2003
 • Planlegger å ansette 20-30 personer på kort sikt
 • Antall ansatte i dag: 570 (Norge, Sverige, Danmark og Finland)

  Accenture

 • Ansatte 30 nye konsulenter i fjerde kvartal 2003
 • Planlegger å øke antall ansatte med ytterligere 70 i 2004
 • Antall ansatte i dag: Rundt 800 (Norge)

  Steria

 • Ansatte 45 nye konsulenter i fjor
 • Planlegger å rekruttere 75 nye i år
 • Antall ansatte i dag: 250 (Norge)

  Bekk

 • Ansatte 10 nye konsulenter i fjerde kvartal 2003
 • Planlegger å ansette flere konsulenter fortløpende
 • Antall ansatte i dag: 100

  Opera Software

 • Ansetter 35 nye konsulenter innen C++ programmering både mot Internett og mobile enheter, men også på salg og markedssiden.
 • Antall ansatte i dag: 142

  Birdstep

 • Ansetter 13 nye konsulenter innen systemutvikling av operativsystemer utover Windows som Pocket PC, Symbian, Linux og Palm, samt én markedsperson til konkurrent- og markedsanalyser
 • Antall ansatte i dag: 48

  Computas

 • Måtte si opp 25 ansatte i fjor.
 • Ansetter 20 konsulenter i år.
 • Antall ansatte i dag: 130
Til toppen