Bransjetopper tror ikke på katastrofetall

Analyseselskapet Simula hevder at norske IT-prosjekter sprekker med 25 milliarder kroner, men bransjetopper som Endre Rangnes rister på hodet.

I en fersk rapport hevder analyseselskapet Simula Research Laboratory at norsk næringsliv og offentlig sektor taper hele 24,6 milliarder på overskridelser i sine IT-prosjekter. Planlagte investeringer var på 31,4 milliarder, men regningen ender på 60 milliarder kroner i året, skriver Aftenposten. (Se tidligere sak i boksen til høyre)

Verste er det i offentlig sektor, påstår Simula - et gjennomsnittelig prosjekt går sprekker med 67 prosent, mens det i privat sektor sprekker med 21 prosent.

digi.no har snakket med fire bransjetopper som alle reagerer sterkt på tallene og påstandene til Simula.

- Det er noe galt med totaltallene, mener både EDB Business Partner-sjef Endre Rangnes, TietoEnator-sjef Per Bakseter og direktør for forretningsutvikling i Accenture, Andreas Rømming. De får støtte fra IDC-analytiker Nils Molin. Alle fire mener at både totalsummen for nye it-prosjekter og hvor mye de sprekker må være feil.

- Det ble brukt 35 milliarder norske kroner på eksterne innkjøp i Norge i 2003. Interne kostnader kommer i tillegg - kanskje det samme. Dermed endre muligens alle IT-kostander i Norge - ikke nye prosjekter - på 60 milliarder kroner i 2003, påpeker Molin overfor digi.no

Rangnes påpeker at alle eksterne IT-innkjøp i de fire nordiske landene var på 200 milliarder kroner til sammen i 2003.

- Da kan det ikke brukes 60 milliarder kroner på IT-prosjekter i Norge i året, sier Rangnes til digi.no.

Alle de fire bransjetoppene stusser tungt over at så mange prosjekter skal gå så mye over budsjett.

- Tiden for store overskridelser er over. Offentlig sektor har fått en langt større grad av kompetanse på IT-innkjøp. Det vil alltid være unntak, men at prosjekter i offentlig sektor i snitt skal sprekke med 67 prosent høres alt for høyt ut, sier Ragnes.

Rangnes er kanskje en av de som kjenner store IT-prosjekter best i Norge. Som tidligere sjef for IBM Norge ledet han arbeidet med Forsvarets Golf-prosjekt, som har en totalprislapp over flere år kanskje 1,5 milliarder kroner.

- Jeg synes tallene høres rare ut. Utover WM-datas problemer hos Skattedirektoratet, kan jeg ikke komme på noen andre store IT-prosjekter med problemer de siste årene. Golf, for eksempel, gjennomføres etter budsjett og tidsrammer, forteller Rangnes.

- Jeg kan ikke verifisere de tallene der. Når det pekes på at offentlige IT-prosjekter overskrides med mer enn halvparten av budsjettet, så virker det veldig høyt, sier Rømming i Accenture.

Molin undrer seg også over påstandene om så høye overskridelser.

- Jeg synes graden av overskridelser høres alt for høyt ut. Jeg tror at norske IT-sjefer og bedriftsledere er mye flinkere. Det er ikke så mange store prosjekter der det kan gå så fryktelig galt. De nordiske markedene er modne med høy kompentanse hos både kundene og leverandørene. Jeg synes Simula-tallene høres rare ut, sier Molin.

Rømming påpeker det samme.

- Jeg tror både innkjøpere og leverandører har blitt flinkere til å unngå overskridelser de siste årene. Hovedårsaken til det er at leverandørene tar en større del av kostnaden ved overskridelser, sier han til digi.no.

- Jeg tror nok det stemmer at offentlige IT-prosjekter sprekker mer enn private. Særlig i Norge opplever jeg at mange prosjekter er drevet ut fra teknologiske modeller og ikke forretningsmessige, sier Per Bakseter i TietoEnator Norge.

Les mer om:
;