Bråstopp for spam-flom fra Kina

Kinesiske IP-adresser stod inntil nylig for store deler av spam-mengden i verden, men siden nyttår har spam-flommen fra Kina stupt, viser tall fra sikkerhetsselskapet Sophos.

Årsaken er ikke kjent, men Kina overvåker og sensurer trafikken inn og ut av Kina på flere måter, men det er ikke kjent at man har gjort noen konkrete tiltak.

Men utslaget er dramatisk: I første kvartal i 2006 stod Kina for 21,9 prosent av all spam sendt ut i verden, men dette har i løpet av første kvartal falt til 7,5 prosent, hevder Sophos.

Til toppen