Bravida og Linpro fronter Linux mot kommunene

Samarbeidet med Bravida er en forutsetning for Linpros avtale med Kommunenes Sentralforbund.

Etter forhandlinger som har vart siden i sommer, har Kommunenes Sentralforbund undertegnet avtaler med både Microsoft og Linux-leverandøren Linpro. (Se artikkelen KS-avtaler med Microsoft og Linpro.)

Fredag 19. desember meldte Linpro og Bravida at de intensiverer sitt samarbeid, "som følge av økt etterspørsel av Linux og programvare basert åpen kildekode". Linpro har Linux-kompetanse, mens Bravida har størrelse og geografisk dekning. Partene startet samarbeidet i 2002 med samutviklingen av tynnklientløsningen Multiframe.

– Mange analytikere mener at 2004 vil være året hvor Linux også vil bli et reelt alternativ på PC-en og det vil Bravida være tidlig ute med å kunne tilby, sier konserndirektør Bjarne Dybvik i Bravida IKT. Han tar sikte på å gjøre Bravida til en betydelig leverandør av Linux-relaterte produkter og tjenester.

For å fronte KS-avtalen og den øvrige Linux-satsingen, bygger Bravida opp et nasjonalt kompetanseteam som skal inneha kompetanse og ressurser for implementering av denne nysatsningen i egen organisasjon og mot kundene. Utover 2004 vil det tilrettelegges for å tilby flere produkter og tjenester.

– Samarbeidet med Bravida er en forutsetning for oss i forhold til avtalen med KS, sier markeds- og salgsansvarlig Jan William Haagensen i Linpro til digi.no. – Perspektivet det gir oss for å konkurrere med Microsoft er fascinerende. Microsoft omsetter for hundrevis av millioner kroner mot offentlig sektor. For oss vil det være fantastisk å bare erobre noen prosent av dette markedet.

Avtalen med KS varer i to år, med mulighet for ett års forlengelse.

– Det er første gang vi er med på noe slikt, og det er også første gang det undertegnes en slik avtale om Linux og åpen kildekodeprogramvare til offentlig sektor i Norge. Jeg tror at det offentlige og kommunesektoren blir en brekkstang for å nå ut med denne typen programvare.

Haagensen er svært forsiktig med å uttrykke noen kroneforventninger til avtalen.

– Det første halvåret vil nok gå til å få etablert produkttilbudet, og til å få bort myter og fordommer og underbygge trygghet. Det man etterlyser i offentlig sektor er support og trygghet. Det vil vi gi. Annet halvår skal vi få på plass avtaler. Vi tror på fra noen millioner til mye mer. Vårt mål er å gi Linux større utbredelse enn i dag, og gi kommunal sektor større fleksibilitet og lavere kostnader.