Bravida skrur seg til flere millioner

Installasjonskonsernet Bravida endte på et resultat på 402 millioner kroner etter tredje kvartal. Besparelser og effektiviseringer etter fusjonen med svenske BPA i fjor slår nå inn for fullt.

Installasjonskonsernet Bravida endte på et resultat på 402 millioner kroner etter tredje kvartal. Besparelser og effektiviseringer etter fusjonen med svenske BPA i fjor slår nå inn for fullt.

Rekordresultatet på 402 millioner kroner for Bravida er før goodwillavskrivninger som i siste kvartal kom opp i 139 millioner kroner.

Dette er en resultatforbedring på 231 millioner kroner sammenlignet med proformatallene for den samlede drift i de to selskapene i samme periode i fjor. Omsetningen endte på 8,1 milliarder kroner etter 3. kvartal, mot 8,05 milliarder kroner for samme periode i fjor.

Resultatmarginen blir 0,5 prosentpoeng mer enn halvårsresultatet på 4,5 prosent.

I det svenske markedet opplever selskapet stadig fremgang innen totalleveranser til større utbyggingsprosjekter, noe som bidrar til økte markedsandeler og forbedring av marginene.

I Norge er det særlig effektivisering og kostnadsreduksjon samt en kontinuerlig markedstilpassning som gir resultater. Omstrukturering innenfor den tidligere Bravida-virksomheten i Sverige har i tillegg bidratt til et forbedret resultat.

- Resultatet er i tråd med våre forventninger. I våre bransjer er marginene så presset at det kun er dem som har effektiv kostnadskontroll og kontinuerlig markedstilpasning som klarer å tjene penger, sier konsernsjef i Bravida, Jan Kåre Pedersen, i en pressemelding.

Til toppen