Bred koalisjon vil spre Firewire

Seks tunge internasjonale selskaper vil samarbeide om å etablere et felles lisensprogram for Firewire-standarden som overfører digitale data serielt i 400 Mbps.

Seks tunge internasjonale selskaper vil samarbeide om å etablere et felles lisensprogram for Firewire-standarden som overfører digitale data serielt i 400 Mbps.

Apple fant opp teknologien tidlig på 1990-tallet. Firewire ble tatt opp som standard av den amerikanske organisasjonen Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i 1995, og er siden kjent som IEEE1394.

Hittil har Firewire særlig markert seg som overføringsstandard for digital video. Til nå er det solgt over tre millioner digitale videoopptakere med innebygget Firewire. I dag er det en utbredt oppfatning at Firewire er den naturlige standarden for overføring av multimedia mellom PC-er og ulike typer forbrukerelektronikk. Andre anvendelser er overføring av data til høyhastighets skrivere, skannere og disker.

Firewire er en del av Apples nyeste G3-maskiner, samt nye Wintel-baserte grafiske arbeidsstasjoner. Overføringen er betydelig raskere enn USB, og teknologien kan til og med nyttes som grunnlag for lokale "peer to peer" nettverk, noe toppsjef Steve Jobs demonstrerte på MacWorld-utstillingen i San Francisco i begynnelsen av januar.

Sammen med Apple i den nye Firewire-koalisjonen er Compaq, Matsushita (Panasonic), Philips, Sony og Toshiba. Koalisjonen forplikter seg til å støtte IEEE1394. Deltakerne vil opprette et felles lisensprogram og arbeide for å spre Firewire-standarden. Fellesprogrammet betyr at selskaper som ønsker å nytte teknologien, kan henvende seg ett sted for å ordne samtlige søknader om å lisensiere relaterte patenter.

Deltakerne motiverer sitt utspill ved å vise til egenskaper som overføringshastighet og enkelhet i bruk, og spår Firewire en stor framtid innen både personlig IT og forbrukerelektronikk. Sony har for lengst tatt IEEE1394 i bruk under merkenavnet "i.LINK".

Observatører har klaget over flere problemer som hittil har hindret IEEE1394 fra virkelig å slå gjennom. Blant disse er begrenset støtte fra Intel som ennå ikke har konkrete planer om å nytte standarden i egne brikker, usikkerhet rundt hvor mye Apple vil kreve for lisensen (hittil er det antydet én dollar per port, mens dagens ordning gir et ubegrenset antall porter til ethvert selskap som betaler 7500 dollar), en varslet endring av spesifikasjonen som kan doble overføringshastigheten til 800 Mbps, foreløpig manglende støtte i Windows 98 og NT (det skal etter sigende komme med Windows 2000, tidligere kjent som Windows NT 5.0), og foreslåtte endringer av de fysiske kontaktene for å gjøre dem mindre.

Firewire støttes også av en organisasjon kalt 1394 Trade Association (se peker i høyre marg). De 160 medlemmene representerer sentrale aktører i bransjen, blant dem Apple, Compaq, Intel, Sony, Texas Instruments, AMD, Hewlett-Packard, IBM, NEC og Lucent. Organisasjonen fremmer teknologien gjennom ulike tiltak, blant dem et eget utviklerseminar i Hannover 17. mars, dagen før den offisielle åpningen av CeBIT-messen. Talspersoner for denne organisasjonen mener IEEE1394 er kommet dit USB var for halvannet til to år siden. Andre mener Firewire ikke vil bli allment kjent eller tilgjengelig før mot slutten av 2001, forutsatt at Windows 2000 ikke forsinkes ytterligere.

Til toppen