Bred støtte til EUs angrep mot roaming-avgifter

(NTB:)Forbrukere flest støtter arbeidet med å tvinge ned de høye avgiftene ved bruk av mobiltelefon i utlandet, fastslår EU-kommisjonen.

En ny meningsmåling utført i de 25 EU-landene viser at 70 prosent av de spurte mener EU bør gripe inn for å sørge for at det ikke skal koste mye mer å bruke mobiltelefon i utlandet enn i hjemlandet.

EU-kommisjonen bruker meningsmålingen til å rettferdiggjøre et lovforslag som skal tvinge mobilselskapene til å sette ned de såkalte roaming-avgiftene, det vil si de høye ekstraavgiftene man betaler ved bruk av mobiltelefon i utlandet.

Lovforslaget ble vedtatt av EU-kommisjonen i sommer, og er nå til behandling i EU-parlamentet og EUs ministerråd, der medlemslandene er representert. Dersom det blir vedtatt, vil det også gjelde for Norge gjennom EØS-samarbeidet.

Ifølge EU-kommisjonen er roaming-avgiftene i gjennomsnitt fire ganger høyere enn avgiftene ved nasjonale mobilsamtaler. Kommisjonen har foreslått at roaming-avgiftene bør kuttes med opptil 70 prosent.

Forslaget har møtt sterk motstand fra telekomindustrien, deriblant Telenor.

Til toppen