Bred støtte til fleksibel lydstandard

Opus er royaltyfri og kan erstatte en rekke av dagens codecer.

Bred støtte til fleksibel lydstandard
Sammenligning av sampleratene og bitratene som støttes av ulike lydcodecer, inkludert Opus. Bilde: http://opus-codec.org

Den åpne og royaltyfrie lydcodecen Opus ble denne uken gjort til en ny IETF-standard, RFC 6716. Codecen skal være svært anvendelig og egne seg for alt fra tale med lav bit- og samplingrate til musikk med veldig høy kvalitet. Den skal være egnet for både lagrede filer og strømmende medier.

Standardiseringsarbeidet har pågått i tre år og er et resultat av en samarbeid mellom en rekke aktører, inkludert IETF, Mozilla, Microsoft-eide Skype, Xiph.Org, Octasic, Broadcom og Google.

Bitraten til innholdet kan være i mono eller stereo med en bitrate på mellom 6 og 512 kilobit per sekund, med en samplingrate på mellom 8 kHz (narrowband) til 48 kHz (fullband), og kodingforsinkelse på mellom 2,5 og 60 ms.

Bitraten kan endres dynamisk innenfor hele intervallet under strømming, avhengig av tilgjengelig nettverksbåndbredde. Opus skal dessuten være robust med hensyn til pakketap.

Som diagrammet øverst i artikkelen viser, kan Opus i teorien erstatte minst seks andre lydformater, som hver for seg bare kan håndtere en begrenset del av dette spekteret. Samtidig loves det bedre lydkvalitet i samtlige tilfeller.

Opus bruker både Linear Prediction (LP) og Modified Discrete Cosine Transform (MDCT) for å oppnå minst like god komprimering av både tale og musikk enn det codecer som MP3, Ogg og AAC kan tilby. Testresultater finnes her.

Det tas i bruk teknologi fra SILK-codecen til Skype og CELT-codecen til Xiph.org. Lydfrekvenser over 20 kHz blir fjernet, siden disse ikke kan høres av mennesker.

Ifølge Mozilla er Opus først og fremst designet for interaktive bruksområder på Internett. Dette inkluderer IP-telefoni, telekonferanser og chatting i spill, men også direkteoverføring av musikkopptredener. Den er også egnet for blant annet nettradio og lydeffekter i spill. IETF har også bestemt at Opus skal være en obligatorisk codec for WebRTC, en kommende standard for sanntidskommunikasjon på weben.

Opus støttes allerede av en del programvare, inkludert GStreamer, FFMpeg, foobar2000, K-Lite Codec Pack og lavfilters, samt av egne Opus-spesifikke verktøy og biblioteker basert på åpen kildekode. Det planlegges også støtte for Opus i VLC, rockbox og Mumble. Den eneste nettleseren som støtter Opus direkte, er Firefox 15 og nyere. Det er ventet at i alle fall Chrome og Opera vil få støtte for Opus etter hvert, siden de uansett skal støtte WebRTC. Microsoft har en fot innenfor allerede gjennom Skype, så det er fullt mulig at Opus-støtte vil være på plass i IE11. Hva Apple velger å gjøre i Safari og QuickTime, er langt mer usikkert.

Eksempler på Opus finnes på denne siden (de øverste eksemplene er wav-filer som fungerer i alle nettlesere).

Innen IETF arbeides det nå også for å få etablert en åpen, royaltyfri og bredt akseptert standard for video.

    Les også: