Bred støtte til VRML 2.0

En nærmest ensstemmig internasjonal databransje går inn for standard tredimensjonal grafikk på web uten plug-ins eller ActiveX.

Listen over de som har gått ut til støtte for VRML 2.0 (Virtual Reality Modelling Language) omfatter nå blant andre Intel, IBM, Apple, Microsoft, Netscape, Fujitsu, Samsung, Sony og Oracle, viser en oversikt fra Computer Retail Week. Listen er blitt lengre fordi medlemmer av VRML-konsortiet som tidligere bare har deltatt i selve utviklingsarbeidet, nå har bekreftet at de vil støtte standarden.

Både Netscape og Microsoft har bekreftet at de vil innlemme støtte til VRML 2.0 i sine nettlesere, henholdsvis Navigator 4.0 og Internet Explorer 4.0. Da vil brukere av disse nettleserne ha tilgang til tredimensjonalt web-innhold uten bruk av plug-ins eller ActiveX.

VRML-konsortiet tar sikte på at VRML skal oppnå samme grad av aksept som dagens HTML, som kan karakteriseres som 2D-standarden for web-sider.

Til toppen