Bredbånd blir vanlig i høst

Teleanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom tror økt tilbud og skjerpet konkurranse vil gjøre bredbånd vanligere i løpet av høsten.

Foreløpig er det ikke så mange nordmenn som har så kraftige Internett-linjer. Fra Telenor lanserte ADSL-tilbudet sitt for nesten ett år siden, har det foreløpig skjedd lite i markedet fra den kanten.

Analytiker Tore Aarønæs spådde, blant annet, på grunnlag at Telenors lansering, at det ville være rundt 100.000 norske ADSL-abonnenter i løpet av 2001. Etter hva digi.no forstår er det kanskje 10-15.000 private ADSL-brukere i dag.

Heller ikke på bedriftssiden står det så bra til. I dag er det bare 24 prosent av alle kommuner i Norge som har et bredbåndstilbud. I en rapport som Norsk Telecom og Aarønæs nylig la frem, forventes det at dette tallet bare vil stige til 36-50 prosent i løpet av 2002.

- Utbredelsen har gått mye langsommere enn tidligere forventet. Man trodde at en rekke typer nytt bredbåndsinnhold skulle skape etterspørsel, men disse er forsinket. Under lanseringen av ADSL i november indikerte Telenor en rask utbygging, men dette har ikke blitt fulgt opp - hverken med utbygging av telefonsentraler eller markedsføring. Dette har resultert i at vi nå ligger langt bak for eksempel Sverige på bredbåndsbrukere. Telenor tjener fortsatt gode penger på ISDN, og har trolig ikke hatt noe å tape på å vente, sier Aarønæs til digi.no.

Teleanalytikeren tror mye vil løsne i løpet av høsten.
- Telenor lever godt av Internett slik det er og selskapet har ikke hatt noe hastverk. Men nå har en rekke konkurrenter kommet langt med bygging av sin infrastruktur. Dette skaper et press på Telenor til å kjøre igang, sier Aarønæs. Den moderate salgsutviklingen har også irritert regjeringen, som har en målsetting om at alle norske kommuner skal ha et skikkelig bredbåndstilbud innen utgangen av 2002.

Norsk Telecom laget nylig på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet en rapport om bredbåndsutbyggingen og -tilbudet i Norge. Kartleggingen viser at det er rundt 50 leverandører av bredbåndstjenester i Norge. Til digi.no trekker han frem særlig fem sterke konkurrenter til Telenor. NextGentel, WAN, Catch og BKK i Bergen. I tillegg kommer Enitel, Song og Tele 2 som skal selge Telenors ADSL-tjeneste videre, samt UPC som tilbyr bredbånd over kabelnettet..

Til sammen vil intensivert markedsføring og migering av tidligere brukere fra disse selskapene sparke i gang en bredere etterspørsel. I Bredbåndsanalysen fremheves at Telenor kan ha mulighet til å senke prisene for både seg selv og de andre ADSL/SDSL-aktørene. 1. oktober skal Telenor innføre såkalt delt aksess, et system der en Telenor-konkurrent og Telenor kan dele kobberparet frem til sluttbrukerne. Dette har i Sverige redusert "kobberprisene" fra Telia ned til ca 500 kroner pr år. I Norge betaler Telenors konkurrenter i dag ca 2000 kroner pr år for "kobberleie".

- Med lavere kobberpriser vil konkurrentene få bedre muligheter til en lønnsom bredbåndsutbygging, sier Aarønæs. - I privatmarkedet er det nå etablert et felles prisnivå på ca 400 kr pr måned - uavhengig av teknologi. Lavere kobberpriser vil trolig være avgjørende for at dette prisnivået kan opprettholdes, sier Aarønæs.

I dag koster ADSL eller andre raskere linjer fra for eksempel UPC mellom 300 og 500 kroner i måneden. Men teleanalytikeren tror ikke prisen er så viktig. Han tror den vil bli litt lavere, men det er "alltid-på-funksjonen" kombinert med hastigheter som er vesentlig raskere enn dagens 64 kbit/s (ISDN) som er viktigst.

- Det er en stor latent etterspørsel etter bredbånd i markedet - både til privatpersoner og til bedrifter. Frem til nå har imidlertid tilbudet vært magert - det blir det en endring på i høst, avslutter Aarønæs.

Til toppen