Bredbånd er en megatrend

Bredbånd er i skuddet, og trådløs kommunikasjon vil sannsynligvis spille en meget viktig rolle i fremtiden, ifølge Bjørn Ove Skjeie.

Bredbånd er i skuddet, og trådløs kommunikasjon vil sannsynligvis spille en meget viktig rolle i fremtiden, ifølge Bjørn Ove Skjeie.

På en presentasjon i dag sa ledelsen i Nera at de forventer store resultater av satsingen på bredbånd og at de ønsker en solid "cut" av megatrenden. Foreløpig er det store investeringer og det er først om noen år at satsingen skal bære frukter.

Bredbåndssatsingen som Nera startet opp 1. mars 2000, bærer fortsatt preg av å være i oppstartfasen. Selskapet forventer å få tre milliarder i driftsinntekter i 2005 av et marked som Nera anslår vil omsette for 240 milliarder kroner om noen år (bredbånd totalt) og hvor Nera anslår at trådløse løsninger vil utgjøre mellom 10 til 25 prosent. Selskapet satser med andre ambisiøst med en markedsandel på 10 prosent.

- Vårt mål er fortsatt å skape en industriell enhet som kan spille en viktig rolle i det internasjonale bredbåndsmarkedet med trådløs teknologi som basis, sa administrerende direktør Bjørn Ove Skjeie på en presentasjon i dag.

Nera forventer at ordreinngangen på den trådløse satsingen vil komme først i 2001.

- Innenfor markedet for trådløst bredbånd har Nera sikret seg en solid posisjon for videre vekst. Selskapets teknologi- og installasjonskompetanse ble klart demonstrert ved Neras deltagelse i Modalen-prosjektet hvor en hel bygd fikk installert bredbånd. Satsingen på bredbåndsaksess vil innebære et "investeringsnivå" i samme området som i år 2000, samtidig som det knytter seg usikkerhet til hvordan den økonomiske utviklingen vil påvirke markedsutviklingen for bredbåndsaksess, skriver selskapet i en pressemelding.

Nera ASA leverte tall for fjerde kvartal som var adskillig bedre enn ventet. Resultat før skatt i 4. kvartal ble på 59 millioner kroner, bedre enn forventningen på 28 millioner. Finansinntekter på 36 millioner kroner bidrar vesentlig til det positive resultatet.

Til toppen