Bredbånd øker betalingsviljen

Bredbåndsbrukere er mer villige å betale for tjenester på Internett enn andre surfere, konkluderer Jupiter Research i en ny rapport.

Ifølge Jupiter-rapporten er bredbåndsbrukere langt mer villige til å betale for innhold og tjenester på Internett enn analogt oppkoblede modembrukere.

Mens en fjerdedel av de spurte bredbåndsbrukerne sier seg villige til å betale for å laste ned musikk over nettet, svarer kun 18 prosent av modembrukerne det samme. 18 prosent av bredbåndbrukerne sier samtidig at de kan tenke seg å betale for digital video, mens 11 prosent av smalbåndbrukerne, stiller seg positive på samme måte.

Selv om det er en økende vilje til å betale for online-innhold, svarer fortsatt 41 prosent av Europas nettbrukere at de ikke er villige overhodet til å betale for nettinnhold. I samme undersøkelse for ett år siden var tallet 47 prosent.

- Vi ser ingen dramatiske holdningsendringer i forhold til det å betale for nettbasert innhold, men heller en gradvis endring der bredbånd later til å være hoveddrivkraften bak økt betalingsvillighet, sier Jupiter-analytiker Oliver Beauvillain i en pressemelding.

Jupiter Research-undersøkelsen er basert på intervju av over 10.000 nettbrukere i England, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia og Sverige

Til toppen