Bredbånd øker produktiviteten

Bedrifter som bruker IT får kraftig gevinst, viser forskning fra Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag av Fornyingsdepartementet analysert hvordan ulik bruk av IKT i næringslivet gir forskjellig arbeidsproduktivitet.

Dette er et tema som i liten grad har vært belyst her til lands.

Undersøkelsen omfatter de fleste næringer, og er basert på svar fra rundt 5000 norske virksomheter.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys uttaler følgende i en pressemelding:

- For første gang har vi solide analyser som viser at bruk av IKT bidrar til mer effektiv produksjon av varer og tjenester i Norge. Vi vet nå mer om forutsetningene for økt verdiskapning og økonomisk vekst gjennom bruk av IKT.

IT-ministeren betegner analysen som viktig kunnskap for offentlig sektor og for næringslivet som skal hente ut gevinster av IKT-investeringene.

Rapporten fra SSB peker på at bruken av raske internettforbindelser på jobben har økt kraftig de siste årene. Kun 43 prosent hadde dette i 2003, mens andelen har vokst til 71 prosent i 2006. Andelen foretak med såkalt utstrakt bruk av IT, vokste i samme periode fra 28 prosent til 40.

Alle definerte IKT-indikatorer viser positiv effekt av IKT-bruk på foretakenes arbeidsproduktivitet. Dersom antall ansatte i en bedrift som bruker bredbånd over 2 megabit per sekund øker med 10 prosent, vil dette i gjennomsnitt kunne bidra til en produktivitetsøkning i bedriften på 1,9 prosent, indikerer SSB.

Rapporten slår fast at foretak med utstrakt bruk av IT har i gjennomsnitt 24 prosent høyere arbeidsproduktivitet enn foretak som ikke benytter seg av IT.

Dessuten: jo flere ansatte med høyere utdanning det er i bedriften, desto større er effekten.

Til toppen