Bredbånd øker produktiviteten

Bedrifter som bruker IT får kraftig gevinst, viser forskning fra Statistisk sentralbyrå.

Bredbånd øker produktiviteten

Bedrifter som bruker IT får kraftig gevinst, viser forskning fra Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag av Fornyingsdepartementet analysert hvordan ulik bruk av IKT i næringslivet gir forskjellig arbeidsproduktivitet.

Dette er et tema som i liten grad har vært belyst her til lands.

Undersøkelsen omfatter de fleste næringer, og er basert på svar fra rundt 5000 norske virksomheter.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys uttaler følgende i en pressemelding:

- For første gang har vi solide analyser som viser at bruk av IKT bidrar til mer effektiv produksjon av varer og tjenester i Norge. Vi vet nå mer om forutsetningene for økt verdiskapning og økonomisk vekst gjennom bruk av IKT.

IT-ministeren betegner analysen som viktig kunnskap for offentlig sektor og for næringslivet som skal hente ut gevinster av IKT-investeringene.

Rapporten fra SSB peker på at bruken av raske internettforbindelser på jobben har økt kraftig de siste årene. Kun 43 prosent hadde dette i 2003, mens andelen har vokst til 71 prosent i 2006. Andelen foretak med såkalt utstrakt bruk av IT, vokste i samme periode fra 28 prosent til 40.

Alle definerte IKT-indikatorer viser positiv effekt av IKT-bruk på foretakenes arbeidsproduktivitet. Dersom antall ansatte i en bedrift som bruker bredbånd over 2 megabit per sekund øker med 10 prosent, vil dette i gjennomsnitt kunne bidra til en produktivitetsøkning i bedriften på 1,9 prosent, indikerer SSB.

Rapporten slår fast at foretak med utstrakt bruk av IT har i gjennomsnitt 24 prosent høyere arbeidsproduktivitet enn foretak som ikke benytter seg av IT.

Dessuten: jo flere ansatte med høyere utdanning det er i bedriften, desto større er effekten.

Til toppen