Bredbånd til havs trekker de beste sjøfolkene

Telenor Satellite Broadcasting har inngått en ny femårskontrakt.

Arbeidsplasser til sjøs gjøres mer tiltrekkende med fri adgang til Internett i fritida.
Arbeidsplasser til sjøs gjøres mer tiltrekkende med fri adgang til Internett i fritida. (Bilde: Stock.xchang)

Telenor Satellite Broadcasting har inngått en ny femårskontrakt.

Tre parter – Telenor Satellite Broadcasting, Ship Equip i Ålesund og NewWave Broadband i Skottland – har inngått en femårskontrakt som de mener vil gjøre bedre bredbånd tilgjengelig for fartøy i europeiske farvann, hovedsakelig i Nordsjøen, Norskehavet og Østersjøen.

Telenor Satellite Broadcasting står for satellittene. Ship Equip leverer selve datatjenestene til fartøyene. NewWave Broadband administrerer datatjenestene. Bredbånd leveres gjennom satellittene Thor5 og Intelsat 10-02. I 2013 vil Telenor skyte opp en ny satellitt, Thor7. Det innebærer økte kapasitet og bedre ytelse, ifølge salgsdirektør Michael Carter i Telenor Satellite Broadcasting.

Ship Equip sier de opplever stadig økt etterspørsel etter bedre bredbånd til havs, og at ekstrakapasiteten som ligger i den aktuelle avtalen vil ivareta interesser innen skipsfart, offshore og fiskeri.

Ifølge administrerende direktør Ivar Nesset er bredbånd i fartøy et fortrinn i konkurransen om kvalifiserte sjøfolk.

– Mannskap generelt og særlig unge mennesker som begynner i jobb til sjøs, er vant til å bruke Internett, e-post og sosiale medier når de skal jobbe eller administrere privatlivet sitt. De vil helt sikkert velge arbeidsgivere med skip som er koplet til høyhastighets satellittkommunikasjon, sier Nesset.

Til toppen