Bredbånd til Lopphavet

"Dra på Lopphavet", sa "Bodø" i Stompa-bøkene. Nå melder Hasvik kommune på Sørøya ved Lopphavet seg inn i den voksende rekken av øysamfunn med bredbånd.

Hasvik Kommune og ElTele Nord AS har inngått et samarbeid om å gi Sørøya bredbåndstilgang.

Dermed melder Sørøya seg inn i en voksende skare øysamfunn og utkantstrøk som vil ha bredbånd, samme hva Telenor måtte mene om den saken.

    Les også:

Bedrifter, privatpersoner, og kommunens avdelinger vil få tilgang til nettet, som vil gi en fast bredbåndsoppkobling mot internett.

Utbyggingen vil skje på stedene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. De første kunder vil kunne koble seg til nettet allerede tidlig på høsten.

Ordfører i Hasvik, Odd-Egil Simonsen, understreker viktigheten av at denne type infrastruktur er tilgjengelig foran den omstillingen vi nå ser innenfor fiskeforedling og salg av produktene.

Dette gir selger en mye tettere markedskommunikasjon, og derved også muligheter for å oppnå pris i forhold til kvalitet. I tillegg vil det at denne type infrastruktur er tilgjengelig, gjøre at en kan konkurrere om etablering av kunnskapsintensive arbeidsplasser.

ElTeles målsetning er å være en regional tilbyder av totale bredbånds- og driftstjenester i Nord Norge, og tilbudet på Sørøya vil være likt det som ElTele Nord har en rekke andre steder i Finnmark og Troms.