Bredbånd til Østerdalen

Tele Danmark InterNordia overleverte fredag 1. februar ett nytt radiobasert bredbåndsnett i Østerdalen. Nettet knytter sammen kommunene Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.

Det nye bredbåndsnettet er åpnet for kommersiell trafikk, og selskapet Fjellnett AS skal bygge lokale tilgangsnett i de fire kommunesentrene i tillegg til oppkoblingen mellom kommuneadministrasjonene. De lokale tilgangsnettene vil tilby det lokale næringslivet bredbåndstjenester. Lokale tilgangsnett vil også kunne binde sammen kommunale tjenestesteder med bredbåndsnett.

Samarbeidet mellom Tele Danmark InterNordia og Fjellnett AS er i dag eneste alternative infrastruktur til det ordinære telefonnettet. Utbyggingen sikrer derfor også lokalt næringsliv konkurranse innen tele- og datakommunikasjon.

Nettet er planlagt og bygget ut av Tele Danmark InterNordia, og skal eies og driftes av Fjellnett AS. Foruten samarbeid omkring utbygging og drift av nettet, er det også inngått samarbeidsavtaler om levering av telefonitjenester og internettadgang.

Nettet sikrer 34 Mb pr. sekund inn til hver av de fire kommunene. Nettets knutepunkt er Tron radiostasjon på 1640 meter midt mellom Tynset og Alvdal.

Fjellnett AS er den første lokale teleaktøren i området. Selskapet eies av DalData og Nord-Østerdalen Kraftlag AL.

Tele Danmark InterNordia har tidligere operert i det norske markedet under navnet ElTele Øst. Selskapet er utviklet til å bli Tele Danmarks forlengede arm i Norge, og fremstår i dag med felles tjenester, løsninger og profil.

Til toppen