Bredbåndsaktørene bør se etter innhold

Spåmennene ser store endringer for bredbånds- og telekomoperatøren i 2004.

Spåmennene ser store endringer for bredbånds- og telekomoperatøren i 2004.

De ledende spåmennene i databransjen, analysebyrået Gartner Group, er ute med en ny prognose om utviklingen til bredbåndsaktørene og telekomaksessmarkedet i 2004.

Gartner slår fast at bredbånd er kommet for å bli. Analysebyrået tror imidlertid at alle operatørene trenger å inngå partnerskap knyttet til bruk av bredbåndsnettene, går det frem i den nye analysen.

På overordnet basis mener Gartner at programvare rettet mot vertikale markeder og bedre forståelse av produkter som leverer ny verdi til tjenestene i nettene, er nøkkelfaktorer på telekom-operatørene i 2004.

Gartner tror at oppturen i kommunikasjonsmarkedet starter i 2004. Operatørene vil fremover fokusere på applikasjoner og tjenester som vil generere ny omsetning, men operatørene vil fortsette å være svært fokusert på holde kostnadene nede.

- Strategien vil bli å gjøre mer med mindre, skriver Gartner.

Ingen kan være alt til alle, slår Gartner fast, og ser for seg at det vil bli en rekke partnerskap mellom selskaper innen forskjellige områder.

I 2007 tror Gartner at programvare vil stå for 75 prosent av aksess-systemenes verdi.

For 2004 foreslår Gartner at telekom-operatørene utvider applikasjonene på bredbåndene, ettersom det tar tid å trekke ut fortjenesten av de nye tjenesten. Plattformene gir operatørene mulighet til å adressere kundetjenester som går utenfor den normale telekom-området. Gartner nevner undervisning, helse, fysisk sikkerhet, videounderholdning og hjemmenettverk som aktuelle områder.

Gartner nevner de store kraftselskapenes inntreden i dette markedet som en trussel mot telekom-operatørene fremover.

Til toppen