Bredbåndsalliansen overtar halve BaneTele

Bredbåndsalliansen sikrer seg en eierandel på 50 prosent i BaneTele gjennom en rettet emisjon.

Bredbåndsalliansen overtar halve BaneTele

Bredbåndsalliansen sikrer seg en eierandel på 50 prosent i BaneTele gjennom en rettet emisjon.

Nærings- og handelsdepartementet skriver i en pressemelding i ettermiddag at Regjeringen har framforhandlet en avtale som innebærer at Bredbåndsalliansen og staten hver vil ha en eierandel på 50 prosent i det nye selskapet. Bredbåndsalliansen eies av seks norske kraftselskaper.

Bredbåndsalliansen vil tilføre BaneTele 625 millioner kroner i kontanter i en rettet emisjon, mot at Bredbåndsalliansen får en eierandel på 50 prosent i det nye selskapet.

- Målet er å få en løsning som sikrer både et sterkt offentlig eierskap og rask utbygging av bredbånd over hele landet. Dette partnerskapet gir en god mulighet for å utvikle BaneTele som et landsdekkende og konkurransedyktig bredbåndsselskap, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen i pressemeldingen.

    Les også:

- Fire forhold har vært viktige for oss, nemlig å sikre et godt økonomisk fundament for BaneTele, å sikre et sterkt statlig eierskap, å bidra til samordning av infrastrukturen for bredbånd og å bidra til en langsiktig løsning. Den løsningen vi har valgt ivaretar alle hensyn på en god måte, understreker statsråden.

Det skal ha vært samtaler med flere parter, hvor staten blant annet har lagt betydelig vekt på å opprettholde en sterk eierinnflytelse. Gjennom avtalen er staten sikret en langsiktig eierandel på 50 prosent.

Staten og Bredbåndsalliansen ønsker ifølge pressemeldingen å utvikle BaneTele til en konkurransedyktig leverandør av transporttjenester og andre telekommunikasjonstjenester. Selskapet skal få tilgang til bredbåndsnettet som ligger hos Bredbåndsalliansens eiere, og det skal etableres felles teknologiske plattformer.

Under en ekstraordinær generalforsamling i dag er det valgt nytt styre i selskapet. Det nye styret består av Jan T. Jørgensen (styreleder), Tone Bjørnov og Kjell Ivar Hansen Røsnes.

Til toppen