Bredbåndsbarn bruker brannmur

USA følger opp OECDs nye retningslinjer for sikker IT med "Dewie the Turtle" som lærer bredbåndsbarna å bruke brannmur.

USA følger opp OECDs nye retningslinjer for sikker IT med "Dewie the Turtle" som lærer bredbåndsbarna å bruke brannmur.

OECD har nettopp utgitt retningslinjer for medlemslandenes arbeid med informasjonssikkerhet. Retningslinjene legger stor vekt på å mane fram en ny sikkerhetskultur, og gjøre alle fra forbrukere til IT-ansvarlige bevisste om hva slags holdninger og praksis Internett-alderen fordrer. Retningslinjene er oversatt til norsk og publisert på eNorge. Regjeringen vil innen et par uker sende ut et høringsdokument om hvordan retningslinjene skal tillempes i Norge.

Les også

Dagensspørsmål
Har du brannmur på hjemme-PCen?

Ja
Nei
Har ikke hjemme-PC

Trykk her for å se resultatet så langt
I USA har Federal Trade Commission (FTC) lansert en egen tegneseriefigur, Dewie the Turtle, som skal innpode den nye sikkerhetskulturen i den yngre generasjonen. Kampanjen presenteres under rubrikken Consumer Information Security, der barna oppfordres blant annet til å ta selvtesten Are you a Safe Cyber Surfer?.


Her lærer bredbåndsbarna at de må lage seg passord på minst åtte tegn der tall og bokstaver går om hverandre, at de må beskytte seg med virusvern og brannmur, at de ikke må åpne e-postvedlegg fra fremmede, og fortelle mamma og pappa når PC-en skjærer seg.

Til toppen