Bredbåndskundene blir rådyre for Telenor

Per kunde betaler Telenor nesten ti ganger så mye for Bredbandsbolaget som da de kjøpte Tiscali.

Per kunde betaler Telenor nesten ti ganger så mye for Bredbandsbolaget som da de kjøpte Tiscali.

Telenor sier seg svært fornøyd med oppkjøpet av Bredbandsbolaget i Sverige og Cybercity i Danmark, og viser til store muligheter for besparelser gjennom samkjøring med deres andre virksomheter i landene.

    Les også:

Oppkjøpene er helt klart strategisk viktige, og det bør de være, for prisen er himmelhøyt over det de betalte for Tiscalis norske virksomhet i august.

Den gangen fikk Telenor 45.000 nye kunder, hvorav 27.000 hadde oppringt Internett, mens 18.000 var ADSL-kunder. Dette gir en pris på 1.100 per kunde, eller i overkant av 1.800 per bredbåndskunde, hvis man regner med at hver kunde med oppringt Internett bare er verdt en tredjedel av en bredbåndskunde.

Prisen på Bredbandsbolaget, inkludert gjeld, er 6.033 millioner svenske kroner, som gir en pris per kunde på 18.000 svenske kroner.

Cybercity har 90.000 kunder, og kostet 1.385 millioner danske kroner, som gir en pris per kunde på 15.000 danske kroner.

I norske kroner gir dette en pris per kunde på 15.900 for Bredbandsbolagets kunder, og 16.400 per kunde i Cybercity.

– Det er et stort pengebeløp, og man regner jo gjerne pris per kunde, men de har jo mye infrastruktur, sier analytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom.

Han trekker særlig frem markedsposisjonen de nå får som spennende, og mener Bredbandsbolagets ledende teknologiske posisjon og høyhastighetsnett kan gi spennende læring.

– Telenor har slitt med å få en posisjon i Sverige, men nå har de en interessant stilling som Sveriges nest største bredbåndsleverandør.

– De gir mange penger, er førstereaksjonen til teleanalytiker John Strand i Stand Consult.

Han mener prisene ligger i overkant av det spekteret man kunne forvente, men at det definitivt er spennende oppkjøp med store muligheter.

– Det er ingen tvil om at Telenor gjerne vil være et fullserviceselskap i Norge, Sverige og Danmark, og da er det ikke så mye annet de kunne kjøpe. Dette vil styrke Telenors markedsposisjon, og det er klart at de kan få ut store synergier, mener han.

Han mener Telenor er blant de selskapene som kunne skape størst profitt ved å kjøpe Bredbandsbolaget, og de var slik sett en naturlig kandidat.

Det svenske selskapet er godt kjent i Norge, etter store reklamekampanjer i Norge rundt årtusenskiftet, der de fristet svært mange med ti megabit per sekund bredbånd, både opp og ned, til lave priser. Så gikk kassa tom, og bare et lite fåtall borettslag fikk innfridd tilbudet.

Danske Cybercity er mindre kjent.

– Det er en bredbåndstilbyder som leier seg inn på TDCs aksessnettverk, men de eier utstyr på sentralene, sier Strand.

– De leier kobber og ligner Nextgentel og Bluecom, sier Aarønæs.

Til toppen