Bredbåndsløftet krever en halv milliard

Det vil koste Staten en halv milliard kroner å innfri løftet om at absolutt alle skal ha bredbånd.

Oslo (NTB): Ytterligere 500 millioner kroner må på bordet for å nå regjeringens løfte om bredbånd til alle i år.

Rundt 30.000 husstander vil mangle bredbåndsforbindelse dersom den halve milliarden uteblir, viser en rapport som Fornyings- og administrasjons­departementet (FAD) la fram onsdag.

Det inneværende årets bevilgning til bredbåndsutbygging på 122 millioner kroner er allerede delt ut, men selv når dette beløpet er benyttet til utbygging, anslår bredbåndsrapporten at det vil koste 16.000 kroner per husstand, eller rundt 500 millioner kroner, å gi bredbånd til de resterende 30.000 husstandene.

Pengene som til nå er satt av, vil føre til en bredbåndsdekning for 98 prosent av landets husstander. Statssekretær Wenche Lyngholm (SV) i FAD understreker at løftet om bredbånd til alle i løpet av 2007 fortsatt skal holdes.

– Det vi har sagt tidligere om bredbånd til hele landet står fortsatt ved lag, sier Lyngholm til Nationen.

Hun synes at 98 prosent dekning ved utgangen av året er ganske bra, men at ambisjonene er å gi full dekning. Pengene som ifølge rapporten må skaffes til veie for å klare dette, er noe departementet må komme tilbake til senere, mener Lyngholm.

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Lars Peder Brekk (Sp) peker på at lik tilgang til bredbånd ikke minst er viktig for næringslivet i distriktene.

– Bredbånd til alle er en sentral del av næringspolitikken til Senterpartiet, og på dette feltet må staten ta ansvar, sier Brekk.

Han krever mer penger for å kunne gi bredbånd til alle.

Til toppen