Bredbåndsplan: Vil stimulere - ikke bygge

"eMinister" Grete Knudsen la onsdag frem regjeringens tiltaksplan for bredbånd. Regjeringen vil i forslaget la utbyggingen være opp til markedet og i stedet ligge til rette for økt konkurranse og stimulering av markedet.

I handlingsplan for bredbåndskommunikasjon, som ble lagt frem i dag, vil regjeringen satse på å stimulere markedet i stedet for å bygge ut selv.

To stikkord er styrking av konkurransen i markedet og styrking av offentlig etterspørsel etter bredbåndstjenester.

Konkurransen i markedet skal, ifølge handlingsplanen, reguleres. Nye rammeverk skal komme til, i tråd med den samme prosessen som er i gang på dette området i EU. Det skal også gjøres "en hensiktsmessig regulering med sikte på rask etablering av et digitalt fjernsynsnett."

Dette skal være klart innen 2001.

Det offentlige skal også på banen når det gjelder bredbånd. Olav Soleng, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, sier at offentlig sektor på denne måten greier å slå to fluer i ett smekk: Både stimulere til økt bruk av bredbåndstjenester og effektivisere offentlig tjenester.

Totalt har tiltaksplanen en kostnad på 350 millioner norske kroner, som alle skal gå til å styrke bredbåndstjenesters utbredelse i landet.

Til toppen