Bredbåndsselskap forbreder markedsframstøt

Axxessit endte i 2000 med et resultat før skatt på 14 millioner kroner av en omsetning på 264 millioner kroner. I år vil selskapet trappe opp kampen om markedsandelene.

Fjoråret var AxxessIT sitt første driftsår etter at selskapet kjøpte produksjons- og utviklingsvirksomheten i Telettra fra Alcatel. I år vil selskapet investere betydelige ressurser i produktutvikling og markedsutvikling, for å nå målet om å være etablert som en ledende internasjonal leverandør av bredbåndsaksess løsninger innen 2003.

Axxessit leverer teknologi for bredbånds aksess til Internett og andre teletjenester via fiberoptisk utstyr og radio. Selskapet satt ved årsskiftet på en egenkapital tilsvarende 187 millioner kroner eller 72 prosent av totalkapitalen.

- I løpet av fjorårets siste kvartal skjedde det en kraftig opptrapping i arbeidet med utvikling, markedsføring og etablering av distribusjonskanaler for nye egne produkter. Det ble blant annet inngått avtale med ElTele om spesifikasjon og uttesting av produkter. Det ble samtidig inngått samarbeidsavtale med israelske Radlan for utvikling av neste generasjons integrerte aksessløsninger, sier administrerende direktør i Axxessit, Erik Nanseth. Det ble også inngått en europeisk distribusjonsavtale med tyske Quante Netzwerke, et selskap i 3M gruppen.

Selskapet har til sammen 170 ansatte i Oslo og Halden.

Til toppen